DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 30-05-2018 13:12

Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!..

*  “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine (Kur’ân’a) îmân edin’ denilince, ‘Biz sâdece bize indirilene (Tevrât’a) inanırız’ deyip, ondan sonra geleni (Kur’ân’ı) inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrât’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: ‘Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 90-91)

*  “Gerçekten bu Kur’ân, en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu ve âhirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.” (Kur’ân-ı Kerîm; İsrâ Sûresi, âyet 9-10)

*  “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zâlimlerin tâ kendileridir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Maide Sûresi, âyet 45)

*  “Allah’ın âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür. Allah, zâlimler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âraf Sûresi, âyet 157)

*  “Ey münâfıklar! Allahü teâlâ sizi kendi hâlinize bırakmaz. Hâlis müminleri münâfıklardan ayırır.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, ayet 179)

* “Şüphe yok ki münâfıklar, Cehennem’in en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 145)

*  “Münâfık, iki sürü arasında bulunun bir koyun gibidir ki, o, bir defa bu sürüye, diğer defa öbür sürüye katılır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Münâfık: İnanmadığı hâlde, Müslümanları aldatmak için, Müslüman görünen kimse. İslâmiyet’ten bahsedip de onunla amel etmeyen, ona uymayan.” (Türkiye Gazetesi dînî Terimler Sözlüğü, c. 2, s. 67)

* (Münâfık: Kalbinde küfrü gizlediği hâlde Müslüman görünen kimse için bir ıstılah olarak kullanılır. Günlük hayâtımızda da ‘ikiyüzlü adam’ mânâsına da gelmektedir.” (Tercüman Gazetesi Ansiklopedik İslâm Lügâti; C. 2, s. 486)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Pek çok insan tarafından bilindiği üzere; yıllar önce idi: “Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu”, bir panelde aynen şöyle demişti:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devrimi yaptı. Hukuk devrimi, Batılı yasaların resepsiyon yoluyla Türkiye’ye getirilmesi demekti. İtalya’dan ‘Ceza Yasası’ aldık. Fransa’dan ‘İdare Hukuku’ ilkeleri aldık. İsviçre’den ‘Medeni Hukuk’u aldık. Almanya’dan ‘Ceza Yargılaması Hukuku’nu aldık. Bir gülmece dergisindeki şu tanım olayları yeterince sergiliyor:

‘Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı; İsviçre Medenî Kanunu’na göre evlenen, İtalyan Ceza Yasası’na göre cezalandırılan, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü yasalarına göre yargılanan, Fransız İdare Hukuku’na göre idare edilen ve İslâm hukukuna göre gömülen kişidir.’

Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları Batılı ve laik sistemi benimsediler. 1928 yılında Anayasa’dan devletin İslamcı devlet olduğu maddesi kaldırıldı. 1930 yılında da okullardan din dersleri, 1939’da ise köy okullarından din dersleri kaldırıldı. Bunlar niçin yapıldı? Çünkü dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak, ya da laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslâmcı, hem laik anlayış olmaz. Ya laiklik, ya İslamcılık. Eğitim bu… Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları laisizmi benimsediler.”

Millî Gazete İlâhiyatçı Yazarı Sn. Burhan Bozgeyik”, 25.05.2018 günlü makâlesinde bu olayı naklettikten sonra özetle söyle devam etmektedir:  “1921, 1924, 1928 ve 1937 Anayasalarında pek çok madde değişti; bunlardan kaçının Batı normlarında olduğunu bilmiyorum. Ancak bildiğim bir husus var: Bir tane bile doğrudan Kur’ân ve hadis referans gösterilmek suretiyle çıkarılmış kanun maddesi yok.

Lozan Antlaşmasının ‘Azınlıkların Korunması’ üst başlığıyla belirlenen 37-45’inci maddelerine göreyse, Ülkemizde çıkarılacak bütün kanunların, azınlıkların inancına aykırı olmayacağı açıkça belirtilmekte. Madde 37’de şöyle deniliyor: ‘Türkiye, 38’den 44’e kadar olan maddelerde açıklanan hükümlerin temel yasalar olarak tanınmasını ve hiçbir yasa, hiçbir tüzük ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlere zıt ve karşı olmamasını ve hiçbir yasa, hiçbir tüzük ve hiçbir resmi işlemin sözü edilen hükümlerden üstün olmamasını yükümlenir.’

Madde 42’de şöyle deniyor: ‘Türkiye hükûmeti, Müslüman olmayan azınlıkların aile hukuku veya kişisel hakları konusunda, bu sorunların adı geçen azınlıkların gelenek ve göreneklerine göre çözümlenmesine yardımcı olacak her türlü yasayı çıkarmaya (olur) verir. İşbu yasalar Türk hükûmeti ile ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan komisyonlarca düzenlenecektir.’ (Mondros, Sevr, Lozan Antlaşmaları; İbrahim Sadi Öztürk, Ankara Ticaret Odası Yy.)”

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bu satırları okuyunca hatırımıza; “Libyalı Prof. Dr. Ali Muhammed Sallabi” tarafından yazılan ve “Millî Gazete- Ravza” işbirliği ile hazırlanıp abonelere sunulan “İslâm İnanç Esasları” adlı eserin 232’nci sayfasında verilen şu bilgiler geliverdi:

“Üzerinden çağlar geçse de, kültür ve medeniyet farklılıkları oluşsa da Kur’ân, tazeliğini hep korur; çünkü o, bakidir. Çünkü milletlerin ta eskiden beri tanıdıkları ve uyguladıkları yasalar, yeni yasalar ve anayasalar onun karşısında hep çaresizdirler. Hiçbir topluma sağlıklı bir hayat getirmeyi başaramamışlardır. Hatta birçok anayasal kuruluşlar ve devletler, yasalar hazırlarken mutlaka ondan yararlanmışlar ve ondan alıntılar yapmışlardır. Hatta şunu bile söylemek mümkündür. Mevut beşeri yasalar, toplumlar ilerledikçe giderek Kur’ân hükümlerine yaklaşmakta ve çözümü orada bulmaktadırlar.”

Okuduğumuz bu bilgiler ışığında his ve düşüncelerimiz bizi, aşağıda okuyacağınız mısraları yazmaya yöneltti, diyoruz ve beğeneceğiniz ümidi ile bu şiirimizle Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = = * = = =

“Medenî”den “Ceza”ya, “İdarî Hukuk” aldık;

“Mecelle”yi boşladık, “o gün sınıfta” kaldık;

“İsviçre”den “Alman”a, “gâvura” bakakaldık!..

“Fransız”a hayranlık, “İtalyan”a sevdâlı;

“Şapka Kanunu” ile, “yıllarca korku” saldık!..

 

“Devlet dinî İslâm”dı, onu bi “güzel(!)” kovduk;

“Osmanlı’yı yok saydık”, “hangi anadan” doğduk?

“Babayı inkâr” ettik, “tarihle cenin” boğduk!..

“ABD”ye hayranlık, “AB”ye de sevdâlı;

“Lozan”da “bi kaçırdık”, “DP’yle biraz” ovduk!..

 

“Azınlığı koruduk”, “inancına teminat”;

“Laikliği” de aldık, “uygulama” bin berbat;

“İrtica” diyen öttü, “Müslümanlar” bi feryat!..

“6 Ok”a hayranlık, “ladinî”ye sevdâlı;

Bir “şahlandı”, bi çöktü; “mazi” oldu şu “Kırat!..”

 

“60’ın Darbesi”yle, “merkepler atı” geçti;

“Coni: Yandaş Kalem”i, kendine “vezir” seçti;

“Ayran: Tu kaka” oldu, “bay-bayan kola” içti!..

“Kennedy”ye hayranlık, “çiklet gibi” sevdâlı

“NATO Aşkı” yüzünden, “Kore Mehmed”i biçti!..

 

“Pusan Şehitliği”nde, “kim için, niçin” öldük?

“Doğu-Batı” diyerek, o yıl “ülkeyi” böldük;

“AB Kriter” koydu, “Fasıl” yedikçe güldük!..

“Brüksel”e hayranlık, “Avru” gibi sevdâlı;

“Turkey” olmak az geldi, “kaz misali” ütüldük!..

 

“Borsa” O’na çalışır, “Banka” O’na çalışır;

“Kredi”ymiş, “faiz”miş; “Türk uyumlu, alışır;

“PKK” sönse biraz, “DEAŞ” anında ışır!..

“Washington”a hayranlık, “Dolar” gibi sevdâlı;

Bir “Trump” çıkagelir, “Halk Bankası”nı kaşır!.. 

 

“Obama”ya aldandık, “Huseyn” bizdenmiş sandık;

“Irak” ve “Libya” gitti, “Suriye”de tıkandık;

“IŞİD” olmadı “YPG”, nice “yalana” kandık!..

Şu “USAF”a hayranlık, “Hollywood”a sevdâlı;

“Makara” koptu-kopar, “film gibi” yine yandık!..

 

KAYIKÇ’Ali “Öz”e dön, “Kur’ân”a hakça sarıl;

“Şeytân” varsın sevmesin, önce “nefsine” darıl;

“Ehl-i Sünnet” ne diyor, şöyle “şer’i” bi karıl!..

“Osmanlı”ya hayranlık, “ecdâdına” sevdâlı;

“Din-î İslâm” hamuru, kovanda “petek balı!..!

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA