DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 15-05-2018 11:26

Asırlık en sinsî düşman...

*   “İslâm’ın en büyük düşmanı İngilizlerdir. İslâmiyet’i bir ağaca benzetirsek, başka kâfirler, fırsat bulunca, bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da, bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç bir gün filiz verebilir. İngiliz böyle değildir. Bu ağaca hizmet eder; besler. Müslümanlar da onu sever. Fakat gece kimse anlamadan köküne zehir sıkar. Ağaç öyle bir kurur ki, bir daha süremez. ‘Vah vah! Çok üzüldüm’ diyerek Müslümanları aldatır. İngilizlerin, İslâm’a böyle zehir salması demek; para, mevki ve kadın gibi nefsânî arzular karşılığında satın aldığı yerli münâfıkların, soysuzların    elleri ile İslâm âlimlerini, İslâm kitaplarını, bilgilerini ortadan kaldırmasıdır..”   (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî-Ö: Bağlum/Ankara 1943)                                           

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere “Cumhurbaşkanımız Sn R. Tayyip Erdoğan”;  bugünlerde,  3 günlük bir ziyaret için 13-15 Mayıs tarihlerinde “İngiltere Birleşik Krallığı”nda bulunmakta ve “Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May” ile bir dizi görüşmeler yapmaktadır. Bu vesile ile bugün de sizlere; 1700’lü yılların başlarında, İngiliz Müstemlekeler Nazırlığı (Bakanlığı) tarafından “Ajan” olarak yetiştirilen “Hempher” isimli bir şahsın hâtıratından birkaç madde aktarmak istiyoruz.

“Hakîkat Ltd Şti Yayınları” arasında çıkan ve “Türkiye Gazetesi Büroları”nda okuyucuların bilgi/ilgisine sunulan  “İngiliz Casusunun İtirâfları ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı” adını taşıyan bu eser, 128 sayfa olup M. Sıddık Gümüş (H. Hilmi Işık “r. aleyh”) tarafından dilimize kazandırılmış olup Kasım 2017 tarihi itibariyle de tam 113 defa bastırılmıştır. 175 kuruş gibi, âdeta bir “gazete fiyatına” satılmaktadır. 

Bu eserde yer alan, 50 sayfalık İngiliz plânın bir bölümü, 14 madde hâlinde toplanmıştır.  Bu maddelerin ilk 5’inde aynen şöyle denilmektedir:

“1- Buhârâ’yı, Tacikistân’ı, Ermenistân’ı, Horâsân ve etrafını istilâ etmek için, Rus çarı ile çok iyi bir ittifâk ve yardım anlaşması kurmamızdır. Yine, Rusya ile hududu olan Türk topraklarını da istilâ etmek için, Ruslarla bir anlaşma yapmamız lâzımdır. 

2- İslâm âlemini, hem içerden, hem de dışarıdan yıkmak için Fransa ve Rusya ile işbirliği yapmamız lâzımdır.

3- Türk-İran hükûmetleri arasına çok şiddetli fitne ve ihtilâflar sokup, her iki tarafta milliyetçilik ve kavmiyet fikirlerini kuvvetlendirmemiz lâzımdır. Ayrıca, birbirine komşu bütün Müslüman kabile ve milletlerin arasına ve Müslüman memleketler arasına fitne ve düşmanlık sokmamız lâzımdır. Kaybolmuş olanları dâhil, bütün bozuk mezhepleri ihyâ edip, canlı tutmak ve birbirine düşürmek lâzımdır.     

4- İslâm memleketlerinden bazı parçaları gayrimüslimlerin eline vermek lâzımdır. Meselâ: Medîne’yi Yahûdîlere, İskenderîye’yi Hıristiyanlara, Musul’u Yezîdîlere, Trablus’u Dürzîlere, Kars’ı Ermenilere vermek lâzımdır. Sonra bunları, para ve gerekli bilgilerle takviye etmek icap eder ki, bunlar İslâm’ın vücudunda birer diken olsunlar. İslâm iyice yıkılıp kayıp oluncaya kadar bunların yerlerini genişletmek lâzımdır. 

5- Müslüman Osmanlı ve İran hükûmetlerini, mümkün mertebe, birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahalli devletlere bölmeyi plânlamak lâzımdır. Hindistan’ın şimdiki hâli gibi. Zîrâ şöyle bir nazariye vardır: Parçala, hükmedersin ve parçala mahvedersin.”

- * - * - * - * - *

Okuyucularımızdan meraklısına, (yukarıda belirttiğimiz gibi) çok cüzi bir fiyatla satılan bu eserin tamamını okumalarını tavsiye eyliyor ve bunu dikkatle gözden geçirdiklerinde Filistin’de, Irak’ta, Suriye, Mısır ve Libya’da; Afganistan ve Pakistan ile diğer İslâm ülkelerinde oynanan oyunların temelinde yatan fikriyatın nereden kaynaklandığını çok güzel bir şekilde görüp müşahede edeceklerine inanıyor ve bu duygu ve düşünceler ile kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımızı da Siz Saygıdeğer Okuyucularımız ile paylaşmak istiyoruz:

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = = * = = =

Madde-madde yazmışlar, kuvvetli noktamızı;

Zayıf halka neresi, nereden vurmak lâzım?

Tahribat nasıl olur, sezmişler hatâmızı…

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Irkçılık aşısında, Cengiz-Attilâ’mızı…

 

Madde-madde yazmışlar, yıkmak için tavsiye;

Faiz, zındık ve mülhid; kumar, zinâ yok niye?

Domuz eti yenmeli, verilmeli hediye…

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Reşît Paşa sadrâzâm, büyük Mason’dur diye…

 

Madde-madde yazmışlar; îmân nedir, cihâd ne?

 İfsâd için ne lâzım, ele geçmeli hâne;

Ekonomi-ticaret, hepsi birer bahane…

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Şiâ ayrı bir çıban, Vehhâbîlik şahâne…

 

Azınlık okulları, yüz binlerce misyoner;

Ajan provokatör, îtîkât yanar-döner;

Müzik-sahne sanatı, çıplaklık oldu hüner…

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Mithâd Paşa’nın hırsı, ancak Saray’la diner…

 

Enver-Talat bir maşa, Cemal doymaz maaşa;

Yahova Şâhidleri, asırlık bir kargaşa;

Lozan hezîmet oldu, yaşasın İsmet Paşa(!)…

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Hilâfet uçtu gitti, hürriyet sen çok yaşa(!)…

 

Harâmları mubâhtan, sonra helâl kılmalı;

Müslüman kızlarını, ehl-i sâlip almalı;

Şerîat irticâdır, mutlak yasaklanmalı(!)...

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

İstanbul Doğu-Roma, Pontus ayaklanmalı…

 

Hempher döktürmüş yazmış, hâtırâtı eldedir;

2 asırlık kitap, tarihî bir belgedir;

KAYIKÇ’Ali okudun, bildin hakîkat nedir;

Dînimiz yıkmak için, bulmuşlar Mûsâ Kâzım;

Görmek istemeyen göz, akıla bin perdedir…

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA