DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 16-06-2018 14:59

İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!...

* (“6 yıl” öncesine gidiyor ve bir kere daha soruyoruz: “Yusuf Başkan; bu ne iştir, bu ne hâl?..”)

*  “Allahü teâlâya ve Kıyâmet gününe îman edenler, Allahü teâlânın ve resûlünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münâfıklar, müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan müminleri Cennete koyacağım.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mücâdele Sûresi, âyet 22)

* “Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet’in dışına çıkan kimse, âhiret lezzetlerine kavuşamaz.”,       “Bir kavmi sevip onlarla dostluk kuran, Kıyâmet günü onlarla haşrolacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “İzzet (şeref, îtibâr) İslâm’dadır. İslâmiyet’in ahkâmına (hükümlerine) uyan azîz olur. Bu ahkâmı beğenmeyip, izzeti, huzûru, saâdeti, başka şeylerde arayan zelîl olur.” (Hz. Ömer “r. anh”)

*  “Bütün üstünlükler, faydalı işler, İslâmiyet’in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslâmiyet kendisinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler ondadır.”  (S. Abdülhakîm Arvâsî “r. aleyh”)

* “Kim; fısktan, günâhtan râzı olur beğenirse, onu yapanlardan olur. Kim de Allah’a isyan edenleri beğenirse, râzı olursa, Allahü teâlâ onun ibâdetlerini kabul etmez.” (İbrahim Halvetî Hazretleri; Ö: Kayseri 1455)

*  “Amazonların tamamen hayâl ürünü bir topluluk olduğunu ve onlarla ilgili anlatılanların tamamen şehir efsânesi, Yunan mitolojisine dayandırılan ve sapıklık derecesinde yaşantıları olduğu söylenen bir tarihin, Samsun ile özdeşleştirilmek istenmesi,  üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur.” (Doç. Dr. Fahri Sakal-OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

*   “Amazon efsanesi hakkında ciddî bir bilgi yok. Sadece Yunanlı tarihçiler bir şeyler       yazmışlar. Tarihî bilgi, kazı, eser yok. Ama şu an tarih inşâ ediliyor. Tarih açısından çok önem         verilmemelidir. Çarşamba’nın Terme’nin sembolleri nelerdir, deyince sembol oluşturuluyor. Terme ve              Çarşamba’da Amazonlar simgeleştiriliyor ama kaynak yok. “ (Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu-Olay Gzt. 17.04.2011, s. 11)

*  “Birkaç turist görecek diye yaptığınız ‘ucube’ heykellerle mi kalkınacağız? Gençlerimiz tarihini bu ucubelerden mi öğrenecek? Unutmayınız ki bu şehir Müslüman Türk şehridir, bu şehir millî mücâdelenin başlangıç şehridir. Uydurma tarihle kendinizi boşa yormayınız. Zira tarih, gerçeklerle yazılır. Bu şehrin tarihinde Amazonlar yoktur!” (Coşkun Arslan-Alperen Eğitim ve Kültür Merkezleri Bşk.)

*  “Samsun, Amazon kenti değil, Millî Mücâdele şehridir.”  (Kürşat Gündoğdu-SAGEM Başkanı)

*  “Turist, eşittir ‘para’ düşüncesi uğruna, bozulan hattâ tahrip edilen ‘kültürün bedeli’ni hangi ‘sermaye’ ödeyecektir? Hiçbir aklı başında yabancı, kendilerine ait olduğu söylenen hiçbir ‘uydurma nesneye’ iltifat etmez. Zîrâ bunlar; ne târihî ve ne de san’at eserindeki bediî kıymete hâiz cezbediciliğe sahiptirler.” (M. Hâlistin Kukul-Denge Gzt. 17.02.2015)

                                                              

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Yukarıya “Serlevha” olarak aldığımız sözlerden ve başlık ifadeden de anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz , “Terme’nin ve dolayısıyla da Samsun’un kalkındırılması ve millî gelirden daha büyük pay alabilmesi için yapılması gerekenler”le ilgili olarak şehrimizin ileri gelenlerinin birbiri peşi sıra yaptıkları açıklamaları ve ardından da “Ne dediğini bilmeyen, sözünün nerelere varacağını anlamayan” medyatik bâzı kişi ve kuruluşların “gâfil” beyanlarıdır…

Sn. “Fahri Sakal Hoca”nın deyimiyle, “Tanrılarının bile sapıklıkta birbiri ile yarıştığı eski Yunan mitolojisinden çıkarılan ve sapıklık derecesindeki yaşantıları olduğu söylenen Amazonların, Samsun ile bir şekilde alâkalı gösteriliyor olması, üzerinde düşünülecek önemli bir konudur. Samsun’a, tarihî gerçekliği olmayan bir tarihin yakıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Samsun, kesinlikle Amazonlarla özdeşleştirilmemelidir. Bu anlayış bizi, bir kültür yozlaşmasına doğru götürmektedir.” (Bkz: Haber ve Denge Gazeteleri-18.11.2011)

Bu konuda; başta “Samsun’da Kültür-Sanat/1, Samsun 1998”, “Mahalleden Bölgeye Samsun/2, Samsun 2000”, “Samsun’un Mânevî Mîmarları, Samsun, 2008”, “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1, Samsun Ocak 2012”, “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/2, Samsun Mayıs 2012” ve “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi, Samsun 2013” isimli eserlerimiz olmak üzere pek çok köşe yazımızda işin doğrusuna dikkat çekmiş ve art niyetli kişileri uyarıp,  gayri millî unsurların/dış güçlerin oyunlarına gelinmemesini istemiştik. ..       

Bu “Amazon Efsanesi”ndeki “putperest inançların”, “gayri ahlâkî davranışların”, “canice işlenen çocuk cinâyetlerinin…”  bizim millî kültür ve îmânî yapımızla” asla ve asla bağdaşmadığını dile getirmiş ve meselâ Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara 57, Âraf 160, Tâhâ 80’inci âyetlerinde geçen  ve Mûsâ aleyhisselâma indirilen “Kudret Helvası ile Amazonların beslendiklerini” söylemenin  vebâlini hâtırlatmıştık…  Mert Irmağı İnsanları Pontus’a Darbe” ve “Pontus Üstüne” adlı eserlerimizde oldukça kapsamlı bir şekilde ele aldığımız “Pontus” ve “Ermeni” meseleleri yanında bir de bu “Hayâli/Efsânevî Amazon Kadınları”nın gündeme taşınmasının yanlış olacağına işaret etmiştik...  

Diyoruz ve bu duygu ve düşünceler ile kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı baş başa bırakmak istiyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                === *** ===

“Fahri Hoca”m tebrikler, “Kürşat Başkan” tebrikler;

“Kukul Hoca”m haykırdı, “doğru”ları cihâna!..

“Azîz” olmak var iken, nedir bu boş tahrikler?..

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Kudret Helvası” nedir, dahi inmiştir kime?;

“Uydun-uymadın” bilmem, “bühtân” etme dînime!..

Neyini noksan buldun, aranıyorsun yine!..

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

Yakıştı mı ey “bacı”, başındaki örtüye;

“Ben Amazon’um” demek, arka çıkmak kötüye;

Öyle bir lâf ettin ki, gelmez çiti-ütüye…

 “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

Yakıştı mı “STK”, nasıl “sivil toplum”sun?

“Ermeni” desem değil, bakiye kalan “Rûm”sun;

“İslâm” dışı arayış, sanki bir “gâvurum”sun…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Amazon”un dinî yok, iffet-ismet arama;

“Hayvan” gibi çiftleşir, “hayır” demez “harâm”a;

“Bebek katili” bunlar, merhem olmaz yarama…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Amazon” bir “efsâne”, ve de “Grek masalı”;

Diktiniz onca heykel, kirlettiniz “kumsalı”;

“Hizmet millî” olmalı, budur işin “asalı”…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Müslüman”dan oy alıp, “Yunan’a hizmet” etmek;

“Selçuk-Osmanlı” varken, görmeyip de “çarketmek”;

“Îmân dolu sîne”ye, “Kibele putu” dikmek…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Hazret-i Ömer” sözün, oku-oku ezberle;

“Fetvâ”sını sor-öğren, irtibat kur Ezher’le;

“Ceddimizi” örnek al, başarıya bi terle!..

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

“Masal”lara sığınma, “üretim” yap “üretim”;

“Bolluk-refah”a çalış, ağlamasın bir “yetim”;

“Akıllılar” anladı, “nasîhat”tır “niyetim”…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

KAYIKÇ’Ali sen dahi, “El tekrar-u âhsen” de;

“Nasîhat” çokça lâzım, velev ki “yüz seksen” de;

“Hayrı- şerri” yazan var, görmesen de “ensen”de…

“Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;

Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA