DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 17-08-2018 08:27

​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5

Mevzuat  “Asma!..” Diyor…

*  “ –Gündemimizde idâm yok!..” (30 Mart 2011-TC Başbakanı)

*   “ –İdâmı istemek, geriye dönmek demektir.” (TC’den diğer 2 yetkili) 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; “Dün Bize mi Sordunuz, AB’ye Göz Vurdunuz” başlığı altındaki yayınladığımız seri makâlemizden alıntılar da yaparak köşe yazımızın bugün 5’inci bölümünü neşrediyoruz.

Ülkemizin “Üst düzey 3 Yöneticisi” ile “Sn. Başbakan” tarafından, bundan 7 yıl önce  “idâm”la ilgili olarak verilen yukarıdaki cevaplar sebebiyle; yakın dönemin “Adliye-Mahkeme Olayları”na şöylece bir göz attığımızda, “siyaseten idâm edildikleri bilinen şahısların dışında”,  karşımıza enteresan kişilerin de çıktığını görüyoruz.

Onların sebep olduğu hadiseleri ve bugün de olmuş olsaydı alınacak adlî sonuçları Siz Saygıdeğer Okuyucularımızla şöylece bir “hasbıhal” edip “mısralaştıralım” dedik… Ortaya aşağıda okuyacağınız şiir çıktı. Beğeneceğiniz ümidi ve kalbî sevgi ve saygılarımızla…

* - * - * - * - * -

Bir “Artvin Canavarı”, “Baltacı Katil” ismi;

“11 ölüm” vaka’sı, “6 ayrı tecavüz”;

Soranlara konuşur, “adama benzer” resmi!..

Kaş-göz yerli yerinde, “insan gibi” de bir yüz;

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi…

 

“Tornavidalı Katil”, “Tekirdağlı Yavuz” var;

“43 cinayet” ile nice “rekorlar” kırar;

“10 saat”te “3 ölü”, “birkaç” da “yaralılar!..”

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Nerde-nasıl yetişmiş, olmuş insanın hasmı…

 

“Denizli’den Süleyman”, hem “Katil”, hem “Çivici”;

“Kafaya çivi çakmak”, mutluluk ve sevinci;

“4 komşu”yu da “boğdu”, gizli-aşikâr kinci!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

“ABD ceryan” verir, “idâmları” klâs mı?..

 

“İstanbullu S. Ahmet”, “11” diye tutturmuş;

“Mobilyacı Düşmanı”, “kurşunla” tek tek vurmuş;

“3 defa idâm” yemiş, yine “tehdit” savurmuş!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Sanki “evcilleşecek”, “urgan” yerine “tas…” mı?..

 

Yurdun dört bir yanından, dört ayrı örnek verdim;

“Adalet Târihi”nden, sayfaları dönderdim;

“AB”nin gönlü olsun, gülücükler gönderdim!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

“3 kafadar”dan “Evet!”, “AKP”den de “Yes!” mi?..

 

Şaşma DEREBAHÇELİ, “oyun içinde oyun”;

“Âkif” gibi olan yok, çekiyor şimdi “boyun”;

“16 Nisan” geçti, “Yeni Sandık”a soyun!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Vur “künde”yi-çek aşır; bu kez şunu sor: “Pes mi?..”

                                               * - * - * - * - * -

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Terör suçlarına idam cezası da yetmez! Ayrıca ne mi gerekli?”  7 yıl önce kaleme aldığımız bu konuyla ilgili son makâlemizde,  bunun da cevabı vardı. Bir kere daha tekrarlayacak ve sözlerimizi tarihî bir belgeye isnat ettirecek olursak; Sizlere bu konuda bâzı isimler vereceğiz:

“Samsun Reji Başdirektör Muavini Kostantin Kostaniyadis, Dava vekili Kiryaku oğlu Lavarandiyus, Dava vekili Yordan oğlu Yanko, Reji Kantarcısı Hralombus oğlu Aleko, Eczacı Dimitraki oğlu Nivalokus, Enfiyesi oğlu Nüvayani, Eczacı Yanko oğlu Hiristaki, Tütün Tüccarı Andon Oğullarından Yorgi oğlu Sava ve Dimistokali oğlu Yorgi, Dr. Panayot oğlu İlya, Manifaturacı Paralidis Oğullarından Vasil oğlu Yorgi, Tütün Tüccarı Haralombas oğlu Yorika, Kuyumcu Oğullarından Nikolo oğlu İstavri, Samsun Metropolithâne Sandık Emini Anastas Oğullarından Lazeri oğlu Panayot, Sigortacı Papadopulos oğlu Koçu, Keresteci Davalı oğlu Nikola, Diyojen Gazetesi Sahibi Panayot oğlu Vasil (…)

Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Merak edenler için “Tarih Araştırmacı Yazarı B. Sarısakal”ın “Pontus Dosyası” isimli eserine ve bizim de “Mert Irmağı İnsanları (Pontus’a Darbe)” adlı eserimizin 209 ve 210. sayfalarına bakabilirler.

Bunu niçin verdik?.. Osmanlı’nın son, Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluş yıllarında ortaya çıkan “Pontus Eşkıyası”na, diğer bir ifâde ile “Bölücü Terörü”ne karşı yapılan etkin mücadelede “idâmına karar verilen” aynı zamanda da “Amasya İstiklâl Mahkemesi kararı ile hazinece mallarına el konulan kişiler” bunlar… “Can’a-can, kan’a-kan” yanında “haksız bir şekilde elde edilen ve ülke bütünlüğünün aleyhine kullanılmak üzere istiflenen mal”a da “el koyma” biçiminde gerçekleştirilen “zecrî tedbir”ler…

Benzer durumu, “15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü” sonrasındaki “Olağanüstü Dönem”de “KHK/Kanun Hükmünde Kararnameler” ile “FETÖ’cü bir kısım zevata karşı” da aynen uygulanmış görüyoruz…

Aynı şekilde; PKK-KCK terörünün beslendiği “uyuşturucu-silâh-beyaz kadın ticareti ve salmalar” ile haksız  ve kanunsuz yoldan kazanılan ve devletimiz aleyhine olan “malî kaynakların kurutulması, onların aile fertlerine de gözdağı verilmesi” çâresinin gündeme getirilmesini istedik, Ekim 2018’de Meclis’te görüşülmesini de  (Cumhuriyet’çilerin inadına) istiyoruz ondan…

Diyoruz!.. Böylece söylemesi/yazması bizden, teklifi kaale alıp uygulamaya koyması da “Sn. Desteci”nin sayesinde “devletlû ricâlimiz”den…

Temennisiyle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla!..

                * - * - * - * - * -

Kesmeli terörizmin, tüm insan kaynağını;

Kurutmalı kökünden, para trafiğini!..

Şaşkına çevirmeli, şu “Terör Manyağı”nı;

Damarı kesilmeli, ezmeli iliğini;

Kırmalı bacağını, kolunu-ayağını!..

 

Kesmeli terörizmin, paraca akışını;

İnsanları kullanan, dolarlı bakışını;

Kara para aklamak, AB’den çıkışını!..

Kırmalı bacağını, kolunu-ayağını;

Esnaf-tüccar destekli, malûm sacayağını!..

 

Kesmeli terörizmin, malî kolun kesmeli;

Kanlı para akışın, çirkin yolun kesmeli;

Hak-hukuk ve adalet, rüzgârları esmeli!..

Kırmalı bacağını, kolunu-ayağını;

Kurutmalı suyunu, kremalı-yağını…

 

KAYIKÇ’Ali çâre bu, “Pontus işi” dündedir;

Hâkim-Savcı el-ele, adliyemiz zindedir;

Yap artık şu kanunu!..:  Yok Meclis izindedir!..

Kırmalı bacağını, kolunu-ayağını;

Aramalı Hortumcu Süleyman dayağını!...

 (Devam Edecek)

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA