DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 12-07-2018 13:16

Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3

 (Ters Öğüt Destanı)       

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 Bilindiği üzere, “Osmanlı Dönemi”nin “Kültür-Sanat Hayâtı”ndan günümüze intikal eden çok güzel bir atasözü/deyim var: “Et-tekraru hasen, velevkâne yüzseksen!!” 

Biz de, yeri gelmişken bunu tekrarlamadan geçmek olmaz, diyoruz ve de  21 Haziran 2016 günlü yayınladığımız, “Haydi Baba Lâfı, Ne Demek Beyler?!..” başlığı altında kaleme aldığımız bir sohbetimizi burada aynen sunmak istiyoruz:

Türkiye Gazetesi”nin 12 Haziran 2016 günlü nüshası arka sayfasından okuduğumuz bir haber, “sigara tiryakisi” olmadığımız hâlde bizi bir hayli etkiledi.

Nasıl etkilemesin ki? Bu haberde aynen şöyle denilmekte idi:

“Devletin Kaybı Yıllık 5 Milyar Lira. 257 milyar lira havaya uçtu. Sigara İçmeseydik… 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 Nükleer Santral ve 6 GAP Projesi inşa edebilirdik. Geçen 10 yıl içerisinde içilen 1 trilyon 311 milyar adet olan sigaraya verilen para ile bunlar ülkeye kazandırılabilirdi” denilmekte ve detaylı bilgiler verilmektedir.

İçmeyen “zıkkımı” zaten içmiyor, içenlerin ise şöylece bir kendilerine gelmeleri bakımından bütün bu yazılanlara ilâveten bizim de dilimizin ucuna gelen bâzı sözler var. Bunları mısra-mısra Siz Saygıdeğer Okuyucularımıza sunalım istedik demiş ve bu şiirimizde de “Tiryakilere” şöylece bir dokundurmuştuk:

                = = = (1) = = =

“Duman” olan “paraya” bak;

“Hasta” düşen “saraya” bak;

“Ciğerdeki yaraya” bak!..

Sorsam “akıldânesin” sen;

“Eldeki sigaraya” bak!..

 

“Milyar-milyar, uçtu” gitti;

“Döviz” sanki “kuştu” gitti;

“Borsa-tütün” artık bitti!..

Sorsam “akıldânesin” sen;

“Başfiyat” bir “muştu” bitti!..

 

“Katran” sende, “zifir” sende;

“Kaçakçılar” var ensende;

“Yansan-bitsen-tükensen” de;

Sorsam “akıldânesin” sen;

“Uçtu-gitti” bak “içende!..”

 

KAYIKÇ’Ali, “Hicvet-taşla”;

“Genç-ihtiyar”, bir-bir “haşla”;

“Koku” taşır, “üstle-başla!..”

Sorsam “akıldânesin” sen;

“El” besleme, bu “maaşla!..”

         = = = (2) = = =

Yıllarca çalıştın, “istek-hevâya”;

“Milyarlar” savurdun, uçtu “havaya”;

“El” boşuna gelmez, elbet “buraya!..”

Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;

“Adamlar tav olmuş”, bunca “paraya!..”

 

“Onca projenin, parası” gitti;

“Ciğerleri” sorma, “havası” bitti;

“Doktor-iğne-ilâç”, “devâsı” bitti!..

Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;

“Reji Kolcuları”, sanırsın gitti!..

 

“Japon Tabaco”nun, kârı var kârı;

“Çek ha çek dumanı”, “dişlerin” sarı;

“Kafa çalışmıyor”, erittin zarı!..

Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;

“Düşündükçe” artar, kişi efkârı!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “TAPDK” söyler;

“Haydi Baba!..” lâfı, ne demek beyler?

“Erkekleşmiş kadın”, (…? İfade) eyler?!..

Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;

“Akıllı” yedikçe, “deli” seyreyler!..

                        = = = * = = =

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 Ardından da, yaptığımız bu tekrar ve açıklamalardan sonra bugünlere gelmiş ve de gerek “Dr. Abdullah Açıkgöz”ün yerinde ve haklı uyarıları ile “TÜİK”in mesnetsiz(!) iddiaları üzerine kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Okuyucularımızı başbaşa bırakmış ve bunu da 10 Şubat 2018 günlü köşe yazımızda, “akasyamhaber. com”da Sizlerle paylaşmış idik… Şimdi de yeri gelmişken bu şiirimizi Siz Saygıdeğer Okuyucularımız ile bir defa daha paylaşalım istiyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

            = = = * = = =

“TÜİK” falan “halt etmiş”, kim demiş “işsizlik” var?!..

“Cadde-sokağa” taşmış, “çalışan” kadın-kızlar;

“Erkenden alışıyor, bizim gençler çok acar!..”

“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;

Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

 

“TÜİK” falan “halt etmiş”,  “tatil-bayram” yapmadan;

“İçi hiç rahat etmez”, “paket-paket” kapmadan;

“Emeklilik” düşünmez, “musallaya” sapmadan!..

  “Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;

Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

 

“TÜİK” falan “halt etmiş”, “gece-gündüz mesai”;

“Anne-babadan sonra”, “sevilir Tekel Bayi”;

Kiminin tek “korktuğu”, gelir “Ramazân ayı!..”

“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;

Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

 

“TÜİK” falan “halt etmiş”, “hastane-doktor-ilâç”;

Bunlar “Yan İş Kolları”, hepsi “işçiye” muhtaç;

Mahalleler “doydu” bak, “köye de eczane” aç!..

“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;

Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

 

“Dâhiliye Doktoru”, “Ömür kısaltan” diyor;

“6 milyon ölümün, sebebi bu” söylüyor;

“Tütünkolik” olanın, hâlin beyan eyliyor!..

“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para akar”;

“Coni” âfiyetle yer, “Turkey” havaya bakar!..

 

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “Bizim gençler çok mahir”;

“Kolda idi bilezik”, “parmak uca” mefahir;

“Erkenden alışıyor”, alkol-malkol ve sair!..

“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;

Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

                        = = = * = = =

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                              

Görüldüğü üzere; bütün bu açıklamaları zaman zaman aynen tekrarlamak suretiyle “Sigara Tiryakisi” olmuş kişileri uyarırken bu “melânete yeni başlamak isteyen gençleri” de (yazıp söylediklerimizin tamamında) hep ondan nefret ettirmeye ve uzak tutmaya çalıştık…

Bugün de, genç kardeşlerimizin bu kötü alışkanlığa kapılmamaları için uyarı mahiyetinde kaleme aldığımız bir başka şiirimiz ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı da başbaşa bırakıyor ve bir kere daha “Kalbî sevgi ve saygılarımızla” diyoruz…

                = = = * = = =

“Yüze Gülen Düşman”sın, “sıhhatime göz koydun”;

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Paramı benden alıp, nikotin verip soydun!..”

“…Öldürür” ikazı var, paketi cebine sok!”;

“AMATEM’den nasîhat, kulak ardına koydun!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın, “ABD’ye Genç Kol’sun”;

“Siyon” adına sağar, “cari açığa yol’sun”;

“İstiyorsun gül çehrem, bi sararıp-bi solsun!..”

 “Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Sömürgeci kartel’in, kasaları hep dolsun!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın, “ciğerime kastın ne?”;

“Dumanını yel alır, zifir dolar yerine”;

“Oksijen yolu tıkar, çık doktor seferine!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Bağımlı/köle yapar, çalıştırır kendine!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın, “marka’ya bağlatırsın”;

“Türlü/çeşit hastalık, anneler ağlatırsın”;

“Sömürgeci barona, milyarlar sağlatırsın!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Dost elin(!) can düşmanım, sen zehirli satırsın!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın,  “Yeşilay”dan kaçarsın;

“Gizli-köşe bucakta, paketini açarsın”;

“Tertemiz havamıza, kirli duman saçarsın!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Akıllı sanma kendin, sen kafadan naçarsın!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın,  “ineklerden ibret al”;

“Onlar tütünü yemez, sana göre bu masal”;

“Türk’ün Düşmanı ister, doktor kapısında kal!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Buldun aldın tamam” der: “Bulamazsan onu çal!..”

 

“Yüze Gülen Düşman”sın, “Yüzsüz/Arsız ve Hırsız…”;

 “Olmamı istiyorsun, dostluğun bak tutarsız”;

“Bugün neşen yerinde, devamı yok ayarsız!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Göster tek bir sigara, o da olsun zararsız!..”

 

“Zararsız bulamazsın, yarar için olan seç”;

“Yüze Gülen Düşman”sın, arkadaşsan benden geç”;

“Sıhhatime göz koydun, dost isen olma iğrenç!..”

“Gülücüklerin sahte, bana tek bir fayda’n yok”;

“Spor yap/sağlıklı ol, daima kalırsın genç!..”

 

KAYIKÇ’Ali “tercüman”, “hâl/ahvâli” anlattı;

“Söz dinler akıllıya, doğru nedir?” belletti;

“Sigara=Döviz Çalan”, bütçemize illetti!..

“Yüze Gülen Düşman”ı, ne cebe, ne eve sok;

“Harçlığın fazla” ise, “kitaplığa yap stok!..”

 (Devam edecek)

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA