DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 18-06-2018 13:47

Amazon Hastası Başkanlarımız Var…

* (“5 yıl” öncesine gidiyor ve bir kere daha haber veriyoruz: “Terme, Gölyazı, Samsun Büyükşehir, Amasya, Sinop derken şimdi de ‘Tekkeköy Belediyesi’ aynı hastalığa tutuldu.

 

*  “Allahü teâlâya ve Kıyâmet gününe îman edenler, Allahü teâlânın ve resûlünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münâfıklar, müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan müminleri Cennete koyacağım.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mücâdele Sûresi, âyet 22)

* “Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet’in dışına çıkan kimse, âhiret lezzetlerine kavuşamaz.”,       “Bir kavmi sevip onlarla dostluk kuran, Kıyâmet günü onlarla haşrolacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “İzzet (şeref, îtibâr) İslâm’dadır. İslâmiyet’in ahkâmına (hükümlerine) uyan azîz olur. Bu ahkâmı beğenmeyip, izzeti, huzûru, saâdeti, başka şeylerde arayan zelîl olur.” (Hz. Ömer “r. anh”)

*  “Bütün üstünlükler, faydalı işler, İslâmiyet’in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslâmiyet kendisinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler ondadır.”  (S. Abdülhakîm Arvâsî “r. aleyh”)

* “Kim; fısktan, günâhtan râzı olur beğenirse, onu yapanlardan olur. Kim de Allah’a isyan edenleri beğenirse, râzı olursa, Allahü teâlâ onun ibâdetlerini kabul etmez.” (İbrahim Halvetî Hazretleri; Ö: Kayseri 1455)

*  “Amazonların tamamen hayâl ürünü bir topluluk olduğunu ve onlarla ilgili anlatılanların tamamen şehir efsânesi, Yunan mitolojisine dayandırılan ve sapıklık derecesinde yaşantıları olduğu söylenen bir tarihin, Samsun ile özdeşleştirilmek istenmesi,  üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur.” (Doç. Dr. Fahri Sakal-OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

*   “Amazon efsanesi hakkında ciddî bir bilgi yok. Sadece Yunanlı tarihçiler bir şeyler       yazmışlar. Tarihî bilgi, kazı, eser yok. Ama şu an tarih inşâ ediliyor. Tarih açısından çok önem         verilmemelidir. Çarşamba’nın Terme’nin sembolleri nelerdir, deyince sembol oluşturuluyor. Terme ve              Çarşamba’da Amazonlar simgeleştiriliyor ama kaynak yok. “ (Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu-Olay Gzt. 17.04.2011, s. 11)

*  “Birkaç turist görecek diye yaptığınız ‘ucube’ heykellerle mi kalkınacağız? Gençlerimiz tarihini bu ucubelerden mi öğrenecek? Unutmayınız ki bu şehir Müslüman Türk şehridir, bu şehir millî mücâdelenin başlangıç şehridir. Uydurma tarihle kendinizi boşa yormayınız. Zira tarih, gerçeklerle yazılır. Bu şehrin tarihinde Amazonlar yoktur!” (Coşkun Arslan-Alperen Eğitim ve Kültür Merkezleri Bşk.)

*  “Samsun, Amazon kenti değil, Millî Mücâdele şehridir.”  (Kürşat Gündoğdu-SAGEM Başkanı)

*  “Turist, eşittir ‘para’ düşüncesi uğruna, bozulan hattâ tahrip edilen ‘kültürün bedeli’ni hangi ‘sermaye’ ödeyecektir? Hiçbir aklı başında yabancı, kendilerine ait olduğu söylenen hiçbir ‘uydurma nesneye’ iltifat etmez. Zîrâ bunlar; ne târihî ve ne de san’at eserindeki bediî kıymete hâiz cezbediciliğe sahiptirler.” (M. Hâlistin Kukul-Denge Gzt. 17.02.2015)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

28 Şubat 2013 günlü “Olay Gazetesi”nin birinci sayfasında “Tekkeköy Belediye Başkanı Hayati Tekin”le ilgili bir beyanata yer verilirken 4 sütuna manşet bir alt haberde de aynen şu satırlar göze çarpmakta idi:

“Amazonlar Tekkeköy’de Yaşadı”

“Tekkeköy mağaralarında yoğun çalışma yaptıklarını ve en geç üç ay içinde turizme kazandırılacağını ifade eden Hayati Tekin, ilginç bir de iddiada bulundu.

Tekin, Amazonların Terme’de değil de Tekkeköy’de yaşadıklarını iddia ederek ‘3 ay sonra mağaralarda güzel bir yaşam başlayacak. Burada çok doğa harikası bir şey yok ama burası milattan önce 10 bin ile 60 bin yıl arasında insan yaşamının kabul edildiği dünyadaki 15 yerden bir tanesi. Birçok uygarlık var. Amazonların da ben Terme’de değil Tekkeköy’de olduğuna inanıyorum’ dedi.”

* - * - * -  *-  * -

“Agop” ve “Ataç”ın “arsız ve hayâsız sözcükleri” ile dili bir hayli “kirlenmiş” bulunan Hayati Başkan da, yıllardan beridir bâzı belediye başkanlarımız ile “millî kültürden kopmuş birkaç turizmci” kişinin tutuldukları “Amazon Hastalığı”na aynen yakalanmış ve “ilme ve târihe mugayir lâflar” etmeye başlamış bulunmakta idi. Diğer bir ifade ile “kendi aslî işlerini bırakmış, o günlerde de târihçi pozlarına” bürünmüş ve “ahkâm kesme yarışına” girişmiş idi.

Diyoruz ve kendisi ile aynı hastalığa tutulmuş diğer “Zât-ı Muhteremler”e ”24 Haziran2018 Seçimleri”ne kadar mutlaka bu “illetten kurtulmalarını”, yoksa “seçim mevtası” olacaklarını hâtırlatmak istiyoruz…

                = = = * = = =

Tarihçi, “efsane” der, belediyeler “tarih”;

Bu nice aymazlıktır, kültür yabancılığı…

Bir “Grek hayranlığı”, sarmış sizleri sarih…

Hem “katil”, hem “fahişe”; şu “Amazon” kancığı;

Yaşantısı hep iğrenç, inancı daha kerih!..

 

Tarihçi, “efsane” der, malûmlar bir “hakîkat”;

“At gözlüğü” gözünde, yapar sözde tahkikat;

Uyan da kendine gel, kalbine eyle dikkat!..

Hem “katil”, hem “fahişe”; şu “Amazon” kancığı;

“Îmân nûru”n sönmesin, çünkü sevgi çok rikkat!..

 

Tarihçi, “efsane” der, malûmlar ise “turizm”;

Size oy veren insan, nasıl desin bu “bizim”;

Şimdinin ütopyası, varsa-yoksa “feminizm”…

Hem “katil”, hem “fahişe”; şu “Amazon” kancığı;

Bu da başka hastalık, “izm” içinde birkaç “izm”…

 

Tarihçi, “efsane” der, KAYIKÇ’Ali hep yazar:

“Yabancı hayranlığı, kültüre mezar kazar;

Sen, senlikten çıkarsın, bitersin azar-azar…”

Hem “katil”, hem “fahişe”; şu “Amazon” kancığı;

Sarhoş etti Sizleri, bir “Grek yalancığı”…

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Kamil Karadavut 6 yıl önce
Malesef belediyelerimiz kendi kültür ve tarihimizi unutturma garabeti içerisinde. Hem de bunu yapan muhafazakar belediyeler Yazık çok yazık Bu saçmalığı gündeme getirdiğiniz için teşekkürler
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA