DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 11-07-2018 10:11

Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!..

Bir “Milsiz Eğitim” Destanı)                                                

Saygıdeğer Okuyucularımız!..        

“Türkiye Gazetesi”nin 5 Temmuz 2018 günlü nüshası 11’nci sayfasında “…Eğitim Şart” başlıklı makâlesinde “Sn. Yücel Koç”, 10’larca yıldan beridir bilinen, ancak bu güne kadar sarih bir şekilde telaffuz edilmeyen bir hakikatı bildirmekte, (adının açıklanmasını istemeyen bir “Akademisyen”in mektubundan aktararak vermekte) ve aynen şöyle demektedir: “…böyle bir eğitim sisteminde, ancak CHP’ye oy veren gençlik yetiştirilmiştir.”

Türk Basın-Yayın Hayâtının Duâyen İsimleri”nden biri olan “Üstâd Gazeteci-Yazar Mehmed Şevket Eygi”, 7 Temmuz 2018 günlü “Millî Gazete”deki köşe yazısında; bu “Eğitim Sistemi”nin ortaya çıkardığı asırlık neticenin “101 Kötülük” altında toplandığına dair dikkat çekmiş ve bir sonraki günde de “Dehşet Vereci Kültür Değişimi” başlığı altında şunları söylemektedir:

“…Hukuk sistemimizi, kanunlarımızı millîleştirmek zorundayız.

Bütün dünya İslâm’a yönelirken, bizdeki bir takım fanatik din düşmanlarının İslâm’la savaşmaları gülünçtür, çılgınlıktır.

Çağdaş Türkiye’nin ayağındaki en büyük bukağı, fosilleşmiş resmî ideolojidir.

Din-Devlet ilişkilerinde İngiltere sistemine dönülmelidir.

Japonya’dan alacağımız büyük dersler vardır.

Başarılarıyla göz kamaştıran küçük Singapur bile, ibretlerle doludur.”

            = = = * = = =

Biz de bu söylenenlere aynen katılıyor ve “Bir asra yaklaşan bu Eğitim Sistemimizin, CHP’ye oy veren gençlik yetiştirdiğine, bunun da Sisteme uygun ders kitapları ve müfredattan kaynaklandığına” can-ı gönülden inanıyor ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki destan şiirimizle Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = = ( 1 ) = = =

Bir “asra” yaklaştı, şu “feci tablo”:

“Ne okuyan memnun, ne de okutan”;

“Eğitim-Öğretim”, bir “Yanlış Kablo!..”

“Para-madde” diye, “bozuk yol tutan”;

“Sen… Ben… Birey” diye, “çirkin hitaplı!..”

 

“Para-madde” diyen, “mânâ”ya bakmaz;

“Mazi”ymiş, “ati”ymiş, “öte”yi takmaz;

“Din”miş, “Diyanet”miş; “kültür”ü çakmaz!..

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Laiklik”, “Kemalizm”; bir “Hacıyatmaz!..”

 

“Kereste” verirsin, zar-zor “tahta…”;

Alabilmiş isen, kârlısın “safta”;

Ümitler erteli: “Gelecek hafta!..

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Fulbright”li tedrisat, “görünür lâfta!..”

 

“Mili Şef İnönü”, bağlamış “kökten”;

“6 Ok”la vurmuş, milleti “hepten”;

“Batı”dan “Batı”ya, “ABD sepken!..”

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Yıllar” var yemişiz, inan hep “cepten!..”

 

“Kereste” verirsin, aldığın “kütük”;

“…izm”den “…izm”e vurur, sanki “körkütük”;

“Nefsî… Nefsî” bakar, kafa “üşütük!..”

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Söylev… Söylev” diyor, aslında “Nutuk!..”

 

“Milli”de “mil” çıkmış, “taşlı” ve “kumlu”;

“Bindik alâmete…”,  “Sistem Sorumlu”;

“Mazi”yi ararız, “kandil” çok “mumlu!..”

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Bir atımlık barut”, boşalmış “namlu!..”

 

“Hedefsiz-Dümensiz”, bir “alâmet” bu;

“Nefsin Islahı” yok, işin doğrusu;

“Kişide olmalı, Allah korkusu!..”

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Şeytânlar” kurmakta, onlarca pusu!..

 

“Neslin Islahı” yok, “Toplum Islahı”;

“Âlemin Islahı”, kimdir “İlâhı?”;

“Kişi” bilmez ise, “sevâb-günâhı!..”

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Ailenin” dinmez, vah ile âhı!..

 

“Edeb” ve “Terbiye”, “Karakter” için;

“Hak” var bir de “Bâtıl”, “doğru”yu seçin;

“Sabır”, “ihlâs”, “takvâ”; “nefis”ten geçin!..

“Eğitim-Öğretim”, bir “feci tablo”;

“Ecel Şerbeti”ni, severek için!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “İbâdet” asıl;

“Tahsil” kısım-kısım, “kulluk” tek fasıl;

“İlim” “mürekkep”le, bil ki velhasıl!..

“Eğitim-Öğretim”, bir “Yanlış Kablo”;

“Bir asra” yaklaştı, şu “feci tablo!..”

                = = = ( 2 ) = = =

“Batı… Batı…” dedik, yıllar yılıdır;

“Kendimize/Özümüze” dönmedik!..

“Bukalemun”, hemi “çatal dillidir!..”

“Yapımızda nûrlar” vardı, sönmedik;

“Doğru Akım”, “magnezyumlu-pillidir!..”

 

“Batı… Batı…” dedik, “moda”yı aldık;

Onlar “sınıf geçti”, biz bakakaldık;

“Ribâ”ya takıldık, “faiz”i çaldık!..

“Yapımızda nûrlar” vardı, sönmedik;

“Kıbrıs” dedik, “Irak”lara bi daldık!..

 

“Batı… Batı…” dedik, “madde”yi aldık;

“Lüks”ten “isrâflara”, “borçlara” daldık;

“Buğday” yok, “parasız”; “samansız” kaldık!..

“Yapımızda nûrlar” vardı, sönmedik;

“IMF”nin,  kapısını biz çaldık!..

                = = = ( 3 ) = = =

“Deniz” olup, “Gezmiş” gibi dolaştık;

“FETÖ” olup, “Diyaloğ”a bulaştık;

“Millî Değer”, “Mânevî”yle dalaştık!..

Şu “Eğitim”, bu “Öğretim” mahsulü;

Kâh “Komün…”e, kâh “Siyon”a çalıştık!..

 

“Kereste”miz, “hızar” olup biçtiler;

“Kaynağımız”, “afiyetle” içtiler;

“Suriye”de, “bize kefen” biçtiler!..

Şu “Eğitim”, bu “Öğretim” mahsulü;

Kâh “NATO”ya, kâh “Coni”ye çalıştık!..

 

KAYIKÇ’Ali, ahvâl budur şaşırma;

“Kanunların”, ordan-burdan aşırma;

“Örf-âdet”te, “ar-hayâ”yı düşürme!..

Şu “Eğitim”, bu “Öğretim” mahsulü;

“Emperyalın”, “sömürmektir” usulü!..”

 

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA