DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 09-05-2018 11:44

CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2

* “Eski Van Milletvekili merhum İbrahim Arvas Bey anlatmıştı. Lozan’ın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: :  1- Hilâfet kaldırılacak; 2- Şeriat yasaklanacak; 3-Türkiye İslâm’dan ve İslâm dünyâsından uzaklaştırılacak.”   (Mehmed Şevket Eygi-Millî Gazete; 26.02.2017, s. 3)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere dünkü köşe yazımızda; yukarıda “serlevha” hâlinde sunduğumuz tarihî bir tespit yanında, eski “Babıâli’de Sabah”, “Bugün” ve “Büyük Gazete” gibi yayınlar ile “Bedir Yayınevi”nin de “Sahibi” olan ve şimdilerde ulaştığı “85 yaş”ına rağmen “kalemi” elinden bırakmayan, hâlen daha da “Millî Gazete”de günlük yazmaya devam eden “Üstâd Gazeteci Yazar M. Şevket Eygi”nin, geçtiğimiz Pazar günkü yazısından “Kemalistler” için yaptığı bir tespiti aktarmıştık. “Üstâd” aynen şunları söylemekte idi:

Kemalistlerin hatalarını, yanlışlıklarını, densizliklerini, dinsizliklerini, zulümlerini, insan haklarına aykırı icraatlarını, ezânı yasaklamalarını, Ayasofya’yı kapatmalarını, İstiklâl Mahkemeleri cinayetlerini; yazmaya sıralamaya kalksak, bin sayfalık büyük bir kitap olur.”

Biz de bunun üzerine, arşivimizden bâzı bilgileri, Sizlerle paylaşmış idik.

 Bu bilgileri “özetleyerek mısralaştırınca” da aşağıda okuyacağınız şiir ortaya çıkmış oldu. Bunu da Siz Saygıdeğer Okuyucularımızla paylaşalım istedik. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = = ( * * * ) = = =

“Dîn karşıtı fikirler”, türlü “eylem-zikirler”;

“Dün” vardı, “bugün” de var; “al birini ona vur”;

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

“İslâm-îmân düşmanı”, sanırsın “malûm gâvur”;

“Batı alkışlıyorsa”, anla “yanlış-orda dur!..”

 

“Diyânet” dedi “sözü”, açtı “nice kör gözü”;

“15 Temmuz sabahı”, bildi “tepeyi-düzü”;

“İnek sağmak var iken, beslemeyin öküzü!..”

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Dil kalbin aynası”dır, “ele verir her yüzü!..”

 

“FETÖ” “Cemâat” değil, “cem olan bir örgüt”tür;

“Siyon’un hizmetkârı”, “Papa’dan son öğüt”tür;

“Ankara düşmanlığı”, evveli “tâ Söğüt”tür!..

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Luther olmak” istedi, “mânevî bir züğürt”tür!..

 

“CeHaPe”de “hastalık”, “FETÖ” ile “nüksetti”;

“Vakıf-Dernek-Cemâat”, “niyet”lere “aksetti”;

“HDP destek” verdi, “KCK”sı “raksetti!..”

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Yargı” “İmam” dedi ya, bu “onlara” hep “yetti!..”

 

“Sahte Peygamberler” var, “Sahte İmam” olmaz mı?

“Cüruf” çıkar ortaya, “çöp” bunlarla dolmaz mı?

“Makam-mevki” nefs işi, “evliyâ” kahrolmaz mı?!..

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Ehl-i dîne ihânet”, yapan “belâ” bulmaz mı?!..

 

“Sahte Peygamberler” var, “Sahte Mehdî” âlâsı;

“Koltuk-rütbe” verirsin, “Paşa” dersin olası;

“Titr’li unvan” verirsin, olur “YÖK”ün belâsı!..

“Arşive gir”, “tarih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Ümit-heves” tükettin, “Allah’ından bulası!..”

 

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle; bilcümle “haşarata”;

“Mohiz Kohen” akıllı, “subayına-erata”;

“Rabbim Allah” var iken, sapan “Uzza-Menât’a!..”

“Arşive gir”, “târih bak”; dökülür “nice kirler!..”

 “Hakk rızâsı” asıldır, “melek yazar berata!..”

                = = = ( * * * ) = = =

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere “Siyasî Partiler”;  “demokrasinin vazgeçilmez unsuru” olarak kurulmuş ve “Anayasa” ile de “teminat altına alınmış hükmi şahsiyetlerdir”.

Ülkemizde de; gerek Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyetin ilk yıllarında ve gerekse “1946’dan bu yana”, millet hayâtımızda hep olagelmişler ve vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine cevap verebilmek için bir “Nizamname/Tüzük” etrafında toplanmışlardır.

Bu iki cümlenin “detaylı izahatı” için, 1982 yılında “Tercüman Gazetesi” tarafından 2 cilt hâlinde, 832 sayfa olarak yayınlanan “Politika Ansiklopedisi”nin tamamını buraya aktarsak, yine de az geleceği için biz “hülâsanın hülâsası/özetin özeti” kabilinden söyleyecek olursak; “Siyasî Partiler”;  ülke yönetiminde bulunmak üzere, belli fikir ve ilkeler etrafında toplanmış ve ilgili kanunlar çerçevesinde teşkilâtlanmış kuruluşlardır.”  Diyoruz ve bu siyasî partilerimizden biri olan, “Duayen Gazeteci-Yazar Ağabeyimiz M. Necati Özfatura”nın yukarıda “serlevha” hâlinde sunduğumuz tespiti ile “ABD ve AB’nin ‘Truva Atı’ olmuş”  “CeHaPe”mizin yakın zamanda, “Cansız Densiz” isimli bir kaçkının iddiaları paralelinde neler söyleyip yaptıklarını da hepimiz öyle veya böyle, az veya çok biliyoruz…

Bu anlı-şanlı “CeHaPe”mizin geçmişteki icraatlarını 50-60 yıllarında “DP/Demokrat Parti” anlatmakla, “Üstâd, Gazeteci-Yazar Kadir Mısıroğlu” yazmakla… maalesef bitiremediler. Biz de zaman zaman “Taşlamalar” kaleme almakla elbette ki bitiremeyiz… 

Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız bir başka “Taşlama” mısralarımızla daha Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…   

                = = = (** *) = = =

“14 asır” öncede; “Kıble” ayrı, “yol” ayrı;

“Kur’ân” haber veriyor; “şimal” ayrı, “sol” ayrı;

“Alak-cenin” hep ayrı; “düşük” ayrı, “mol” ayrı!..

“Ehl-i Hakk-Ehl-i Küffar”; “Naîm-Cehîm” yolcusu;

“Kün!” emri Rabbimizin, “kâmil” ayrı, “Ol!” ayrı!..

 

“14 asır” öncede; “hayr-şer” hep yazıldı;

“Farz” nedir, “Sünnet” nedir; “sınırları” çizildi;

“Medîne” “İslâm şehri”, çevre “hendek” kazıldı!..

“Ehl-i Hakk-Ehl-i Küffar”; “Naîm-Cehîm” yolcusu;

Bir de “Münâfıklar” var, “Nebî” onları bildi!..

 

“14 asır” sonrada; “yol” aynı, “yolcu” aynı;

Kimi “Şeytâna” uymuş; “şer” aynı, “solcu” aynı;

“İHA” “hain” avında; “asker”le “kolcu” aynı!..

“Ehl-i Hakk-Ehl-i Küffar”; “Naîm-Cehîm” yolcusu;

“Hekim” var “Lokman Hakîm”; “doktor” var, “molcu” aynı!..

 

“14 asır” sonrada, dışarıda “malûmlar”;

“Hırlı-hırsız kâfirler”, yakınımızda “Rûmlar”;

“Haçlı-Haçsız” kafalar, içerde “CeHaPe” var!..

“Ehl-i Hakk-Ehl-i Küffar”; “Naîm-Cehîm” yolcusu;

“İttihadçı” zihniyet, “100 yıllık” büyük zarar!..

 

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “SİHA”lar “kurşun döksün”;

“Devlet-Ebed-Müddet”e, kaç asırlık bir “köksün”;

“FETÖ Dikişi” tutmaz, “CeHaPe” bunu “söksün!..”

“Ehl-i Hakk-Ehl-i Küffar”; “Naîm-Cehîm” yolcusu;

“Ülkem hizmet bekliyor”, “Kılıçdar…” neden “yoksun?!..”

Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA