DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 09-06-2018 10:31

Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?..

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bu gün Sizlerle; müsaadeniz olursa, şahsî bir konuda, üzüntülerimi paylaşmak ve bu husustaki hislerimi dile getirdiğim mısraları okutmak istiyorum.

Efendim; “Samsun Milli Eğitim Teşkilâtı”nın yakından tanıdığı, bizim de “örnek araştırma çalışmaları ve yazarlık gayretleri” sebebiyle fark edip “Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi; 8’nci Baskı, Samsun 2016”ya aldığımız ve iki sayfa hâlinde kendisinden ve “Samsun Kavak Azaklı Köyü Tarihi ve Kültürü” adlı eserini de konu edinerek bahsettiğimiz, bundan önce ise “Manşet Gazetesi”nin 11.04.2013 günlü nüshasındaki köşe yazımızda okuyucularımıza duyurduğumuz “Sn. Sıtkı Kayaoğlu”nun yeni kitabından bir nebze söz etmeyi diliyorum:

“ Matbaacı Sahibi Kardeşimizin” talebi ve “Emekli Öğretmen ve Eğitim Müfettişi-Yazar Sıtkı Kayaoğlu”nun da isteği üzerine, birkaç haftalık bir fahri çalışma ile “İstanbul’dan Havza’ya Gâzi Mustafa Kemal Paşa ve Pontus’a Darbe” adlı yeni çıkacak eserin “edebî ve fikrî” incelemesini tamamlayıp bir de “Takdim” yazısı kaleme aldım ve bu yazıda aynen şunları dedim:

                                     = = = * = = =

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 “Türkiye Gazetesi Yeni Rehber Ansiklopedisi “nde (Bkz: C. 18, s. 349) “Târih, İnsanların zaman ve mekân içinde geçirdikleri gelişmeleri ve bu insanların psiko-fizik hareketlerini, bu hareketlerin sebep-netice münâsebetlerine dayanan ortak değerlerini araştırır ve tasvir eder” diye tanımlanmış.  Kısaca bir ifadeyle târih, anılmaya değer hâdiselerin hikâyesidir.

 “Emekli Târihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil” ise târihi aynı zamanda “Eğitimimizin sacayağı”nı teşkil eden unsurlardan biri olarak, din ve edebiyatın yanında saymakta ve özetle şöyle söylemektedir: “Matematik, fizik, kimya gibi fen bilimleri gencimize şahsiyet katmıyor ve mevcut şahsiyetini geliştirmiyor. Belki sâdece kendisini iyi bir meslek sahibi kılıyor. Oysa târih, edebiyat ve din ilimleri; insana değer katan, şahsiyet kazandıran, kişilik veren ilimlerdendir.” (Türkiye Gazetesi; 08.04.2018, s. 9)

 “Rahmetli S. Ahmet Arvâsî” ise bu görüşü daha da ileriye götürerek târihi, yeni nesillerin varlığını sürdürebilmesi için aynı zamanda bir vazgeçilmezi olarak değerlendirir ve aynen şunları der: “Târihî gerçeklere bağlılık ve ondan gerektiği gibi faydalanmak, yeni nesillerin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. “

Verilen bu bilgilerin ışığında biz de diyoruz ki; kendimizi bilmek ve târihimizi, özellikle de “yakın târihimizi” bilmek, çok ama çok önemlidir.

İşte bu “çok ama çok önemli” olan ve de “eğitimimizin sacayağını teşkil eden; din, tarih ve edebiyattan biri “ olarak hayâtımızı şekillendiren “doğru târihimizi”, hele hele de “yakın târihin tarafsız bilgilerini” öğrenmek, çok büyük bir kıymet ifade etmektedir.

 “Doğru târihin/Yakın târihin tarafsız bilgilerini” derleyip-toparlamak, bunları kaleme almak ve yeni nesil insanlarımıza şahsiyet kazandırmak, örnek kişilik vermek için âdeta gecesini gündüzüne katarak;  öğretmenlik yaptığı, müfettişlik hizmeti verdiği yerlerdeki onlarca kişiyle yüzyüze görüşmek suretiyle derlediği bilgileri, bir o kadar da yazılı kaynaktan teyit ederek ve detaylandırarak böylesine bir tarzda kaleme almak… doğrusu her benim diyen yazarın kolayca başarabileceği bir iş değildir…

Diyoruz ve bunu da “55 yıllık bir gazeteci ve araştırmacı-yazar” olarak ifade eyliyor, kıymetli hemşehrimiz “Sn. Sıtkı KAYAOĞLU”nu can-ı gönülden kutluyor, kutluyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

 

Derebahçe/Samsun, 19 Mayıs 2018                                                                      Ali KAYIKÇI

 

 

   = = = * = = =

Önceki hafta baskısı tamamlanarak karşımıza gelen kitaptaki “Takdim” yazısını okuyup bizim kaleme aldığımız ve bilgisayarımızda muhafaza ettiğimiz yazıyı karşılaştırınca, âdeta beynimizden vurulmuşa döndük ve aşağıda okuyacağınız mısraları kaleme aldık…

Diyoruz ve bu “Hiciv Şiirimiz”  ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

              = = = * = = =

“Kelime” hatâsı, “değer” hatâsı;

“Zaman” hatâsı var, ne deyim Hocam?..

Bir “Takdim” yazmıştım, 22 fark;

Görünce bir attı, kafamın tası;

“İktibas” hatâsı, ne deyim Hocam?..

 

“2’nci sayfa”nın, “yeri” değişmiş;

“Takdim” yazısının, “seyri” değişmiş;

“3 hafta” emeğin, “teri” değişmiş!..

Görünce bir attı, kafamın tası;

“Üstâd” büyüklerin, “hayrı” değişmiş!..

 

“Rahmetli”, “Emekli”; “Türkiye…” demek;

“Haklı”ya hakkını, neden vermemek;

“Bunlar” olmaz ise, “boşadır” emek!..

Görünce bir attı, kafamın tası;

Olur mu hiç “ilmin, hakkını” yemek?..

 

“Türkiye Gastesi”,  “yarım asır” var;

“Rahmetli Arvâsî”, “hakkı” sıralar;

“Dîn ü Devlet” için, “yürek” paralar!..

Görünce bir attı, kafamın tası;

“O’na saygısızlık”, îmân” yaralar!..

 

“Şimşirgil Hoca”nın, “sözleri” yarım;

Bir “Biyografi” var, hep “Ben… Ben…” varım;

“Gence örnek” diye, nasıl sunarım?..

Görünce bir attı, kafamın tası;

Okudukça arttı, inan ki ar’ım!..

 

9 cümlede var, 12 “Ben… Ben…”;

“Müfettiş”sin, hem de “Örnek Öğretmen”;

“Özgeçmiş”te ayıp, “şahsını övmen!..”

Görünce bir attı, kafamın tası;

“Yaptım… Ettim… Gittim…”, diye söylemen!..

 

Tam “5 sayfa” var ki, tamamen “bomboş”;

Toplam “5 bin” eder, “isrâfça nahoş”;

“Kaynak/Döviz” kaybı, “kredi’ye koş(!)…”

Görünce bir attı, kafamın tası;

“Akıllı Adam”sın, değilsin sarhoş!..

 

Bir “Takdim” bir ayda, yazılmaz “Dostlar”;

“Sevgi”ye “kör kuyu”, kazılmaz “Dostlar”;

Bu “Problem” kolay, çözülmez “Dostlar!..”

Görünce bir attı, kafamın tası;

İnsan buna nasıl, üzülmez “Dostlar!..”

 

KAYIKÇ’Ali der ki: “Şaşırdım” kaldım;

“Duâ” bekliyorken, “bedduâ” aldım;

“Derdimi” kâğıda-kaleme saldım!..

“Kadir-Kıymetlerin”, bu mu atlası?

“İnan” ki “Dostlar”, çokça bunaldım!..

 

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA