DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 20-06-2018 13:56

Böyyük Başkana Mezar Yeri

* (“6 yıl” öncesine gidiyor ve bir kere daha soruyoruz: “Yusuf Başkan; bu ne iştir, bu ne hâl?..”)

*  “Allahü teâlâya ve Kıyâmet gününe îman edenler, Allahü teâlânın ve resûlünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münâfıklar, müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan müminleri Cennete koyacağım.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mücâdele Sûresi, âyet 22)

* “Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet’in dışına çıkan kimse, âhiret lezzetlerine kavuşamaz.”,       “Bir kavmi sevip onlarla dostluk kuran, Kıyâmet günü onlarla haşrolacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “İzzet (şeref, îtibâr) İslâm’dadır. İslâmiyet’in ahkâmına (hükümlerine) uyan azîz olur. Bu ahkâmı beğenmeyip, izzeti, huzûru, saâdeti, başka şeylerde arayan zelîl olur.” (Hz. Ömer “r. anh”)

*  “Bütün üstünlükler, faydalı işler, İslâmiyet’in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslâmiyet kendisinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler ondadır.”  (S. Abdülhakîm Arvâsî “r. aleyh”)

* “Kim; fısktan, günâhtan râzı olur beğenirse, onu yapanlardan olur. Kim de Allah’a isyan edenleri beğenirse, râzı olursa, Allahü teâlâ onun ibâdetlerini kabul etmez.” (İbrahim Halvetî Hazretleri; Ö: Kayseri 1455)

*  “Amazonların tamamen hayâl ürünü bir topluluk olduğunu ve onlarla ilgili anlatılanların tamamen şehir efsânesi, Yunan mitolojisine dayandırılan ve sapıklık derecesinde yaşantıları olduğu söylenen bir tarihin, Samsun ile özdeşleştirilmek istenmesi,  üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur.” (Doç. Dr. Fahri Sakal-OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

*   “Amazon efsanesi hakkında ciddî bir bilgi yok. Sadece Yunanlı tarihçiler bir şeyler       yazmışlar. Tarihî bilgi, kazı, eser yok. Ama şu an tarih inşâ ediliyor. Tarih açısından çok önem         verilmemelidir. Çarşamba’nın Terme’nin sembolleri nelerdir, deyince sembol oluşturuluyor. Terme ve              Çarşamba’da Amazonlar simgeleştiriliyor ama kaynak yok. “ (Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu-Olay Gzt. 17.04.2011, s. 11)

*  “Birkaç turist görecek diye yaptığınız ‘ucube’ heykellerle mi kalkınacağız? Gençlerimiz tarihini bu ucubelerden mi öğrenecek? Unutmayınız ki bu şehir Müslüman Türk şehridir, bu şehir millî mücâdelenin başlangıç şehridir. Uydurma tarihle kendinizi boşa yormayınız. Zira tarih, gerçeklerle yazılır. Bu şehrin tarihinde Amazonlar yoktur!” (Coşkun Arslan-Alperen Eğitim ve Kültür Merkezleri Bşk.)

*  “Samsun, Amazon kenti değil, Millî Mücâdele şehridir.”  (Kürşat Gündoğdu-SAGEM Başkanı)

*  “Turist, eşittir ‘para’ düşüncesi uğruna, bozulan hattâ tahrip edilen ‘kültürün bedeli’ni hangi ‘sermaye’ ödeyecektir? Hiçbir aklı başında yabancı, kendilerine ait olduğu söylenen hiçbir ‘uydurma nesneye’ iltifat etmez. Zîrâ bunlar; ne târihî ve ne de san’at eserindeki bediî kıymete hâiz cezbediciliğe sahiptirler.” (M. Hâlistin Kukul-Denge Gzt. 17.02.2015)

 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

22 Ağustos 2012 tarihli bölge gazetelerimize düşen bir haberde aynen şöyle denilmekte idi:

“Büyükşehir Belediyesi’nce Batıpark dolgu sahasında yapılan köye Amazon kadın heykelleri yerleştirildi. Heykellerin yapımında protez göz, deri görünümlü özel silikon madde ve gerçek saçlar kullanıldı. Özellikle yaz mevsiminde gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekmek için yapılan Amazon Köyü, 2 milyon TL’ye mal oldu.

Efsaneye göre, Samsun’un Terme ilçesi Gölyazı Beldesi’nde yaşadıkları tahmin edilen Amazonlar, tek memeli ok, yay ve çift ağızlı balta gibi silahlar kullanan atlı savaşçı kadınlar olarak tanımlanıyor.

Batıpark’ta oluşturulan 2,5 dönümlük köyde Amazon kadınların günlük yaşantılarından kesitler sunuluyor. Şu anda 24 Amazon kadın heykeli ve kullandıkları eşyalar bulunan köye, 4 Amazon kadın heykeli daha konulacak.”

                                               * - * - * - * - * -

Bunları okuyunca âdeta birer daire parasına yaptırılan dev çadırları ve onların içerisine konulmuş yarı üryan hâldeki kadın heykellerinin resimlerini görünce hâtırımıza,  bundan 36 yıl kadar önce, Sayın Tahsin Ünal tarafından yayımlanmış “Osmanlılarda Fazilet Mücâdelesi” adını taşıyan eserde nakledilen şu hadise gelivermişti:

“Ahmet Vefik Paşa, Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan ‘Robert Kolej’ adlı misyoner yuvasının arsasını Amerikalı Protestan bir misyonere satar…

A. Vefik Paşa vasiyetnâmesinde, öldüğünde Eyüp Sultan’a gömülmesini ister…

Bir şey var ki, dönemin padişâhı ‘Sultan 2. Abdülhamid Hân’; “Protestanları arsa

satan adam, Kıyâmete dek onların çan sesini dinlesin!” diyerek E. Sultan’a değil, sattığı arsanın hemen önündeki Rûmeli Mezarlığı’na gömülmesini emreder.”

Böyyük Başkan”, kendisi için bir vasiyette bulunmuş ve bu arada beni “falan yere gömün!” demiş midir bilemeyiz ama O’nun için en ideal yer, bu durumda “Batı Park-Amazon Köyü” olmalı diyoruz ve bu fakir milletin kesesinden/bütçesinden sağlanan 2 milyon TL’yi, 2,5 dönümlük bir araziyi işgâl eden sahaya gömen, diğer taraftan da “Ay-Yıldız” simgesini zemine kazıtıp onu gelip geçenlere de bi güzel çiğneten zihniyet sâhipleri için en uygun yer, “bu köydür…”

Desek, acaba yanlış mı söylemiş oluruz?..

Diye de Siz Saygıdeğer Okuyucularımız ile birlikte haklı olarak soruyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla!..

                               * - * - * - * - * - 

Uyan da bak Hünkârım, şu “Şaşkınlar” işine;

“Ayranı yok içmeye, köprüsü yok geçmeye”;

Yıllar yılı düşmüşler, bir “efsane” peşine;

“Turist” gelecek diye, “Grekleri” seçmeye;

Bulmuşlar on “Amazon”, “Kibele”nin eşine…

 

Uyan da bak Hünkârım, “Böyyük Başkan” şaşkına;

“Millî tarih” dururken, O “Grekland” aşkına;

“Meclis”te akıl yok mu, verin gayri Başkan’a!...

Bulmuşlar on “Amazon”, “Kibele”nin eşine…

Mum yakarlar kandille, şu Temmuz güneşine…

 

Uyan da bak Hünkârım, sel şehri götürmekte;

“Böyyük Başkan” gayretli, “Köyü”nü bitirmekte;

“Amazon kadınları”, çadırda oturmakta;

Bulmuşlar on “Amazon”, “Kibele”nin eşine…

Sabi kanı katarlar, Kraliçe aşına…

 

Uyan da bak Hünkârım, KAYIKÇ’Ali hep yazdı;

Sus-pus şu partiliye, yıllar var ki hep kızdı;

“Amazon Kadını”ymış, onlar kocasız-kızdı(!);

Bulmuşlar on “Amazon”, “Kibele”nin eşine…

Bir de “çocuk” bakarlar, nikâhsız-bir başına…

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA