DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 21-06-2018 14:43

Büyükşehir’in “Virüsleri

(Samsun’un “Kara Talihi” Üstüne Bir “Taşlama”, “Böyyük Başkanı Haşlama!..”)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..  

“Cenâb-ı Allah’ın kitâbından ve Resûlullah’ın hadîslerinden sonra, İslâm kitaplarının en üstünü, en fâidelisi, İmâm-ı Rabbânî’nin Mektûbât kitâbıdır” diye nitelenen eserin 23’üncü mektubunda aynen şöyle denilmektedir:

 “Şâirlerden birinin, bir kâfir ismini soyadı aldığını işittim. Keşki bunu duymasaydım. Bu alçak ismi acaba niçin aldı? Bir türlü anlayamıyorum. Böyle isimleri almaktan, korkunç aslanlardan kaçmaktan, daha çok kaçmak lâzımdır. Böyle isimleri, her çirkinden daha çirkin görmek lâzımdır. Çünkü, bu isimler ve onların sâhipleri, Allahü teâlânın düşmanlarıdır. Onun Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” düşmanlarıdır. Müslümanların, (ister Hıristiyan olsun, ister Yahûdî olsun, isterse kitâpsız olsun bütün) kâfirleri düşman bilmesi emir olunmuştur. Bu gibi pis isimleri, evlâdına koymamaları, her Müslüman’a vâcibdir. Benim tarafından ona söyleyiniz! Bu ismi değiştirsin! Onun yerine, ondan hayırlı ve Müslüman’a yakışan bir isim koysun. Müslüman olana, Müslüman ismini koyması yakışır. Allahü teâlânın sevdiği ve O’nun Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” beğendiği, İslâm dîninde bulunmakla şereflenmiş bir kimsenin hâline uygun da, ancak budur.

 (Ebû Dâvud ve M. Hibbân bildiriyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Kıyâmet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağırılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız!) buyurdu. Tirmizî’nin bildirdiğine göre Âişe “radiyallahü anhâ” buyurdu ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çirkin isimleri değiştirirdi).

Tirmizî ve İ. Mâce “rahmetullahi aleyhimâ” bildiriyor: Abdullah bin Ömer “radiyallahü anhümâ” buyurdu ki, (Hazret-i Ömer’in kızının adı Âsiye yani isyân edici idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu değiştirdi. Cemîle yaptı). Bunlar gibi, daha birçok insan, yer ve sokak ismini değiştirerek, Müslüman’a yakışan isimler taktığını Ebû Dâvud bildirmektedir. Hadîs-i şerîfte, (Kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınız) emir olundu. Dinsizlik alâmeti olan ve bu zannı uyandıran isimleri koymaktan, (sözleri söylemekten ve alâmetleri kullanmaktan ve işleri yapmaktan) kaçınmak, her Müslüman’ın vazîfesidir. Bakara Sûresi 221. âyetinde meâlen, (Mümin olan bir köle, kâfir olan bir beğden, daha kıymetlidir!) buyuruldu.”    

Derin âlim ve büyük velî, ikinci bin yılının yenileyicisi, silsile-i âliyyenin 23. halkası, Nakşibendiyye, Kâdiriye, Çeştiyye, Kühreviyye ve Sühreverdiyye tarîkatlarının mürşîd-i kâmili, âlimlerin gözbebeği, velîlerin baş tacı… gibi sıfatlarla da anılan (Ölümü, M:1624-Serhend) olan İmâm-ı Rabbânî hazretleri böyle buyurup tavsiye eylerken, bakınız bizler, neler yapıyoruz?..

Diye, 6 yıl önce “Manşet Gazetesi”nin 17.10.2012 günlü nüshasındaki köşe yazımızda sorduğumuz gibi yine soruyor ve onca tepkiden sonra ancak “Opera” adı yerine “Büyük Cami Durağı” değişiminin dışında maalesef bir “ihtida/doğru yola dönme hareketi” göremiyoruz…

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme alınmış aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                               = = = * = = =

“Amisos” ve “Amazon”, “Büyükşehr”in virüsü;

“Yer” adları, “marka”lar; sanırsın “esir” düştük;

“Uzaydan” geliverse, bakıverse birisi:

“Bunlar köle olmuş” der, yahut “kafa üşütük”;

“İngilizce” yazılar, harflerin en irisi…

 

Onlarca “Amisos” var, “Grekland” mıdır bura?

“Büyük Cami” yerine, durak adı “Opera”;

Adam namâz kılıyor, tişörtü yazı-tura;

“İngilizce” yazılar, harflerin en irisi;

Ve yabancı markalar, çeşit-çeşit sürüsü…

 

Yabancı meşhûrların, ismi-resmi yan yana;

Sanırsın bir vatansız, “emperyal” deme bana;   

Bu bir “Fikr-i ihânet”, târihe ve vatana!..

“İngilizce” yazılar, harflerin en irisi;

“Pespâye bir zillet” ki, zilletlerin reisi…

 

“Kâfir olan bir bey”den, “mümin köle üstün”ken;

Bu nasıl şahsiyet ki, “manda” geçmiş üstünden?

“Al bayrak” gönderlerde, şaşmaz “Ata” büstünden;

“İngilizce” yazılar, harflerin en irisi;

“Türk ve Müslüman” kalmak, değil çağın yeisi…

 

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, bu iş varamaz böyle;

Bir tek sen kalsan dahi, karşı çıkışın  eyle!..

“Kültür” elden gidiyor, koşuyor Yılmaz Beyle;

“İngilizce” yazılar, harflerin en irisi;

Yesin-içsin ve gezsin, yok başka bir beis’i…

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA