DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 22-03-2018 09:30

“O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!..

“Araştırma!” değil, “Oku-Araştır-Dene!”; “İlim tahsil et!”, “dosyaya yeni bilgiler yüklesene!..”

*  “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!.. O, keremine nihayet olmayan Rabbindir; ki, kalem ile yazı yazmayı öğreten de O’dur. O, insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumazlık etme; çünkü insan, kendini nasîhate ihtiyacı yokmuş görmekle muhakkak azgınlık eder!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Alak Sûresi, âyet 1-7)

*  “Ey îmân edenler. (…) Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın! Öyle yaparsanız, siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.” (Kur’ân-ı Kerîm; Hucürât Sûresi, âyet 2)

*  “Bak, Allah’a karşı nasıl olmadık yalan ve iftirâ ederler. Apaçık olan bu günâhları onlara kâfidir (yeter)”. (Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresi, âyet 50)

“Her kim Kur’ân-ı kendi rey’i ile tefsir ederse, ateşten oturacağı yeri hazırlasın.”, “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”, “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır...”, “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir...” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)          

*  “Allahü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmde, her peygambere kendi ismi ile; Muhammed aleyhisselâma ise, “Ey Resûlüm! Ey Peygamberim!” diye hitap etmiştir. Kendisini; ismi ile çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak, uzaktan kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek harâm edilmiştir. Başka peygamberlerin ümmetleri, kendilerini isimleri ile çağırırlardı.” (Prof. Dr. Ramazan Ayvallı-İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayâtı;  İst. 2015, sy.: 415-416)

*  “…Büyük sır karşısında yandım, kül oldum. Bizzat Cenâb-ı Allah’ın hayâ gösterdiği sır…

- Kur’ân’ın hiçbir yerinde böyle bir hitap yok mu?

Kısa ve sert:

-  (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî): ‘Hiç bir yerinde!’

Gerçekten de ‘De ki’ mânâsına ‘gûl’ kelimesiyle başlayan bir çok âyette, bu hitaptan sonra isim gelmediği, gözümün önünden geçiverdi. Buna karşılık, birçok tefsircinin, ‘De ki yâ M….!’ diye kullandıkları klişelerde kabalık içimi burktu.”  (Necip Fâzıl Kısakürek-O ve Ben; b.d. yayınları, 15. Baskı, Ankara 1999, s. 149)

*  “Meâl: Tefsir âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilen mânâ.” (Sözlük)

*  “Yalan: Her dinde harâmdır. İftirâda (…) incitmek de vardır ki, bu da, başkaca harâmdır.” (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye)

*  “İftirâ: “Yapmadığı hâlde kötü bir işi birisine yükleme, yalan yere birisini suçlu gösterme. Birine suç atma, bühtân. İftirâ büyük günâhtır ve çok fenâ ve tehlikelidir.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; c. 1, s. 213)

*  “Neuzü billâh: ‘Allahü teâlâya sığınırız’ mânâsına, tehlikeli hâllerden ve îmânı gideren şeylerden sakınma ve korkma mânâsını ifâde eden söz.” (A. g. Sözlük; C. 2, s. 104)

*  “Hevâ: Arzu, istek, nefse hoş gelen şeyler. Hevâ, nefsin dünyâda bütün arzularını ifâde eden bir sözdür. Hepsinden yüz çevirmek lâzımdır.”  (A. g. Sözlük; c. 1, s. 179)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Gazetemiz “Diriliş Postası”nın 15 Mart 2018 günlü nüshası 8’inci sayfasında “Sn. Neşat Ergül” bey kardeşimizin “Ebu Leheb ve Ebu Cehil” konulu yazısında, “Üstâd Şâirimiz Ârif Nihat Asya”nın bir “Naat” tarzı şiirinde geçen: “…Biz bu dünyadan nereye göçelim, ya Muhammed?/Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet/Altın devrini yaşıyor./Diller, sayfalar, satırlar/’Ebu Leheb öldü’ diyorlar:/Ebu Leheb ölmedi, ya Mahammed;/Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!”  şeklindeki mısralarını okuyunca hatırımıza, 5 Şubat 2018 tarihinde “Akasyam Haber” isimli İnternet/Genelağ sitemizde yayınladığımız bir konu geliverdi.  Burada aynen şöyle demiştik:

“Bilindiği üzere; “Seyyid Abdülhakîm Arvâsî” (rahmetullahî aleyh) hazretleri, son devirde yetişmiş en büyük âlimlerden biridir (D.: Başkale-Van,  1865; V.:  Ankara-1943) ve “Arvâsî Ailesi”nden olan bir başka büyük âlim “Seyyid Fehim Efendi” (r. aleyh) hazretlerinin de halifesidir.

Günümüz “Târihçi Yazarı Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci” tarafından kaleme alınan ve “Arı Sanat Yayınları” arasında neşredilmiş olan “Hayatı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî” adlı eserin 2017 yılında yayınlanmış bulunan 2’nci baskı 274-275’inci sayfasını okurken, çok ilginç bir tespitle karşılaştık: Yazar, Rahmetli “Necip Fâzıl”ın kaleminden (ayrıca bkz: “O ve Ben” s. 148’de de) geçen bir hadiseyi naklederken şöyle demektedir:

 “Zonguldak’ta yazdığım yazı, “Yâ Muhammed!” diye başlıyordu.  Efendi Hazretleri, ‘Onu çıkar oradan, Allahü teâlânın Resûlüne, hâs ismiyle ve nidâ siğasıyla hitap olunmaz!’ buyurdular. ‘Niçin efendim?’ diye sordum. ‘Hayâ meselesi! Allahü teâlâ bile, Kur’ân-ı Kerîmde, sevgilisine, hâs ismiyle nidâ ederek hitap etmedi’ buyurdu.”

Bu târihî tespit ve teşhis; bizi, elimizde mevcut bulunan biri “Cumhuriyet Dönemi Tefsir Âlimi Elmalılı M. Hamdi Yazır” (D.: Elmalı-Antalya, 1870-V.: İstanbul-1942)’ın, diğeri de bundan 3 asır önce, Hicrî 1110’da, “Ayıntabî Mehmed Efendi” tarafından yazılmış ve “Bütün Kitabevi” tarafından da 1956 yılında yayınlanmış bulunan iki eser üzerinde incelemeye yöneltti.  Ve gördük ki, “Tibyan Tefsiri”nde fazla olmadığı hâlde “Elmalılı Tefsiri”nde ziyadesiyle bulunan ve de yukarıda “serlevha” hâlinde sunduğumuz âyet-i kerîmeler ile yasaklanan, “Peygamberimiz Efendimiz” (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından da ikaz olunan bir yöne sapılmış ve “iftirâ” yollu “harâm” işlenmiştir.

Rahmetli Gazeteci-Yazar Mehmet Oruç”un, 276 Nisan 2010 günlü “Türkiye Gazetesi “nin “İnsan ve Toplum Sayfası”ndaki “Gönül Bahçesi” adlı köşesinde belirttiği gibi, “Cennetmekân Sultan Abdülhamid Hân’ın Hal’ Fetvâsı”nın ilk müsveddesini yazan mebuslardan “Elmalılı Hamdi Yazır Hoca” olmuş ve O’na “31 Mart İsyânına sebep olmak, din kitaplarını tahrif etmek ve yakmak, devletin hazinesini isrâf etmek, insanları suçsuz oldukları hâlde idâm ettirmek” gibi “asılsız, akıl almaz suçlar yüklemiş” idi. “Rûm asıllı bir mebusun, ‘Yapmayın efendiler! Günâhtır, günâh. Sultan Abdülhamid Hân, bu memleketin nûrudur. Dünyâda denge unsurudur. O’nu tahtından indirirseniz mülkü millet harâb olur. Dünyâ perişân olur’ demesine” de aldırış etmediği gibi, Sn. “Prof. Dr. Ramazan Ayvallı” Hocamızın da belirttiği üzere,  Kur’ân-ı Kerîmin sâdece dört yerinde Âl-i İmrân 144 (Muhammed ancak bir resûldür), Ahzâb 40 (Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir), Fetih 29 (Muhammed Allah’ın elçisidir)  ve Muhammed Sûresi 2’de (…Muhammed’e indirilen kitaba inananların…) şeklinde “Muhammed” (sallallahü aleyhi ve sellem) adı geçmesine rağmen bu “Hal’ Fetvâcısı Mebus-Hoca Efendi”, bakınız daha kaç yerde (Sahâbe-i Kirâm Efendilerimizin bile söyleyemediği/yasaklandığı hitap şekliyle nasıl hitap etmekten hicâb duymamakta, Tibyan Tefsiri’nde ise (aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere) çoğunlukla böyle bir ifade hiç bulunmamakta)dır:

 

Elmalılı Tefsiri: Bakara;  2/217= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: Bakara; 2/217= “Yâ Muhammed!”

Elmalılı Tefsiri: Nahl; 16/37= “(Ey Muhammed!)”,  Tibyan Tefsiri: Nahl; 16/37= (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: İsra; 17/76= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: İsra; 17/76=……..

Elmalılı Tefsiri: İsra; 17/88= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: İsra; 17/88= “De ki:”

Elmalılı Tefsiri: İsra; 17/107= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: İsra; 17/107=(Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Kehf; 18/60= “(Ey Muhammed!)” , Tibyan Tefsiri: Kehf; 18/60= ………

Elmalılı Tefsiri: Meryem; 19/16= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri:  19/16= ……….

Elmalılı Tefsiri: Meryem; 19/97=“(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Hacc;  22/37= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 22/37=………….

Elmalılı Tefsiri: Hacc;  22/42= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 22/42= (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Hacc;  22/52= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 22/52=………….

Elmalılı Tefsiri:  Furkân; 25/6= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 25/6= “De ki:”

Elmalılı Tefsiri: Secde; 32/12= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 32/12= ………..

Elmalılı Tefsiri: Fussilet; 41/5= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 41/5= …………

Elmalılı Tefsiri: Fussilet; 41/6= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 41/6 =“De ki:”

Elmalılı Tefsiri: Şûrâ; 42/15= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 42/15= ……….

Elmalılı Tefsiri: Şûrâ; 42/48= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 42/48= ……….

Elmalılı Tefsiri: Zühruf; 43/81= “(Ey Muhammed!)”,  Tibyan Tefsiri:  43/81= “De ki:”

Elmalılı Tefsiri: Duhân; 44/10= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 44/10= ……..

Elmalılı Tefsiri: Câsiye; 45/14= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 45/14= (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Câsiye; 45/18= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 45/18= …………

Elmalılı Tefsiri: Câsiye; 45/23= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 45/23= …………

Elmalılı Tefsiri: Câsiye; 45/26= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 45/26= “De ki:”

Elmalılı Tefsiri: Ahkâf; 46/4= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 46/4= “De ki:”

Elmalılı Tefsiri: Ahkâf; 46/21= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 46/21= ………

Elmalılı Tefsiri: Ahkâf; 46/29 “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 46/29= Yâdet o zamanı ki,

Elmalılı Tefsiri: Ahkâf; 46/35= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 46/35= (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Muhammed; 47/13= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 47/13= …………

Elmalılı Tefsiri: Muhammed; 47/16= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 47/16= …………

Elmalılı Tefsiri: Muhammed; 47/19= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 47/19= Öyleyse bil ki,

Elmalılı Tefsiri: Muhammed; 47/30= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 47/30= …………

Elmalılı Tefsiri: Kâf; 50/36= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 50/36= ………..

Elmalılı Tefsiri: Kâf; 50/39= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 50/39= (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Zâriyât; 51/24= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 51/24= …………..

Elmalılı Tefsiri: Zâriyât; 51/50= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 51/50= …………..

Elmalılı Tefsiri: Zâriyât; 51/54= “(Ey Muhammed!)”, Tibyan Tefsiri: 51/54= …………..

Elmalılı Tefsiri: Tûr; 52/29= “(Ey Muhammed!), Tibyan Tefsiri: 52/29:  (Yâ Muhammed!)

Elmalılı Tefsiri: Necm; 53/2= “Arkadaşınız (Muhammed), Tibyan Tefsiri: “Sahibiniz (Resûlullah…)

Elmalılı Tefsiri: Necm; 53/8= “Sonra (Cebrâil Muhammed’e…), Tibyan Tefsiri: “Sonra (Resûlullah…)

Elmalılı Tefsiri: Tekvîr; 81/22= “…arkadaşınız (Muhammed), Tibyan Tefsiri: …………………

 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 “Tibyan Tefsiri”nde görünen bu hatânın da, 1956 yılında “Bugünkü dile çevirip-yayınlayan Süleyman Fâhir”den mi yoksa ki esas metinden mi kaynaklandığını, elimizde tefsirin aslı bulunmadığı için bilemiyoruz. Ancak,  “Diyanet İşleri Başkanlığı” tarafından hazırlan ve 1973 yılında yayınlanmış bulunan “Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meâl)” adlı eserde de hemen hemen aynı hatâlara düşüldüğünü görüyoruz.

                “Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Emekli Profesörü Sn. Ramazan Ayvallı” Hocamız bile, onca ilmine ve araştırmacı yazarlığına rağmen “İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayâtı” adlı (İst. 2015 basım tarihli) eserinin 389’uncu sayfasındaki “duâ metninde: Yâ Resûlallah!” diye verecek yerde (hatâlı olarak) “Yâ Muhammed!” diye vermiş, Cenâb-ı Allah’ın Hucürât Sûresi 2’nci âyet-i celîlesi ile Sahabîleri yasaklanmış olduğu isimle hitap şeklini sanki Cebrâil aleyhisselâma hak tanımış gibi (sy: 408’de) “Yâ Muhammed!” şeklindeki kaynaktan aynen aktarmıştır.

Kaldı ki adı geçen eserinin 415 ve 416’ncı sayfasında bu konuda 36- Allahü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmde, her peygambere kendi ismi ile; Muhammed aleyhisselâma ise; “Ey Resûlüm! Ey Peygamberim!” diye hitâb etmiştir.”, “45-Kendisini; ismi ile çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak, uzaktan kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek haram edilmiştir.” Diyerek de işin aslına ve doğrusuna işaret buyurmuşlar, ancak sayfa 424 ve 425’teki “şefâat” bahsinde tekrar aynı hatâlı ifadeye maalesef üç defa, 449’uncu sayfadaki “Cebrâil aleyhisselâm hadîsinde” de bir defa yer vermişlerdir.  (Bunların, yeni bir baskıda mutlaka gözden geçirilip düzeltilmesi gerekmektedir.)

Öte yandan; “Türkiye Gazetesi”nin “Bizim Sayfa İlâhiyatçı Yazarı Salim Köklü” tarafından kaleme alınan ve 11 Şubat 2018 günlü nüshada yayınlanmış bulunan “Menkıbe Okumak” başlıklı yazıda da, “Hud Sûresi”nin 120’nci âyeti meâl olarak verilirken (“Ve küllen nakussu aleyke…” diye başlayan asıl metinde “Muhammed” sallallahü aleyhi ve sellem adı hiç geçmemesine ve de yukarıda adı bulunan hiçbir tefsir ve meâlde olmamasına rağmen) (Ya Muhammed!) diye başlanması, aynı şekilde büyük bir hatâ olmuş ve de “Prof. Dr. Sn.Ramazan Ayvallı” Hocamızın tespit ifadesiyle de “haram” işlenmiştir.

“İstanbul Merkez Vaiz Hocası Abdullah Aydın” tarafından hazırlanan ve 1974 yılında “Aydın Yayınevi” tarafından neşredilmiş bulunan “Kur’ân-ı Kerim ve Meâl-i Celilesi” adlı eserde ise bu galiz yanlışlara pek fazla düşülmediğini ve “Habibim/Ey Habibim” şeklindeki bir hitabet ile tefsirin yapıldığını memnuniyetle müşahede eylemiş bulunuyoruz.

Doğru bir meâl ve tefsirin; Maide Sûresi ayet  41 ve 120’de, Enfal Sûresi âyet 64, 65 ve 170’te, Tevbe Sûresi âyet 23’te, İbrahim Sûresi âyet 42 ve 44’te ve Nahl, Mümtehine, Talâk, Tahrim ve Tekvir sûrelerinde geçtiği gibi “Ey Resûlüm!”, “Ey Peygamber!”, “Ey Şanlı Peygamber!” ve Sn. Abdullah Aydın Hocaefendinin çoğunlukla yaptığı gibi “Habibim!”, “Ey Habibim!” şeklinde mânâlandırılması uygun olacaktır…”    

Akabinde de  bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımızı okuyucularımıza sunmuştuk:

                               = = = *= = =

Önce “Padişah’a”, sonra “Allah’a”;

“İftirâ” üstüne, “iftirâlar” var!..

“Saygıda kusur” var, “Resûlallah’a”;

“Âlim” olanların, “vicdânı” sızlar!..

 

Rabbim: “Habibim” der, “Resûlüm” söyler;

“Ey!” hitabı ile, kim kime heyler?

Dikkat edin artık, uyanın beyler;

“Melekler” bir yana, şaşkın yıldızlar!..

 

Ey Şanlı Peygamber”, “Ey Resûlüm” de;

“Saygıyı-sevgiyi”, “dilinle” söyle;

O günde “şefâat”, umulur böyle;

Sanma ki kurtulur, şu “dâvâsızlar!..”

 

“Allah’a iftirâ”, “neuzü billâh”;

Bundan “hicâb” duyar, ol “Resûlillâh”;

“Âyet-hadîs” şâhid, “Eûzü billâh…”;

Bu nasıl cesaret: Ey pervasızlar!..

 

“Padişah’a Zulûm”, “Allah’a toslar”;

“Mazlûmun figânı”, kalbî mitoslar;

“Mebusluk-Yazarlık”, kurtarmaz dostlar;

Bir gün “berbat” olur, cümle arsızlar!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki: “Çok ince konu…

Rabbim sevdi bize, sevdirdi O’nu…

Sevenin akıbet, hayr olur sonu…

Cennet’te toplanır, hep hevâsızlar!..”

                = = = * = = =

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 Şimdi de “Sn. Neşat Ergül” beyin naklettiklerinden sonra aynı konuda tekrar kaleme-kâğıda sarıldık ve bir kere daha bu şekildeki bir hitaptan duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmeye çalıştık…

Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

“Gâvur”a “Sayın…” diyenler, “siyaseten nezaketli”;

“Peygambere: Yâ M…” demek, neyin nesidir bi söyle!..

Ol “kâfire” böyle hitap, günkü o bir “etiketli”.

“Hucürât”a bakıp-geçme, “mana”sını kavra öyle;

“Kalpten sevmek esas” elbet, “dil” de buna “alâmetli…”

 

“Yâ Resûlallah…” güzeldir, “Habîballah…” başka güzel;

“Sahabîye yasak”lanan, sana-bana olmaz gazel;

“Abdülhakîm” ne buyurmuş, “Necip Fâzıl” gibi düzel!..

“Hucürât”a bakıp-geçme, “mana”sını kavra öyle;

“Elmalı”ya kanma sakın, “Padişah”a uzattı el!..

 

“Fetvâ” yazdı, düzen bozdu; “bozuk düzen meâli”nde;

“İttihâd’çı bir kafa”ydı, neler vardı “hayâli”nde;

“Mebûs” oldu “CHP”ye, “İnönü”nün “zevâli”nde!..

“Hucürât”a bakıp-geçme, “mana”sını kavra öyle;

“Harâm” vardır-dil yasağı, söylense de “şi’r hâli”nde!..

 

“Ârif Nihat” hatâ yaptı, “Elmalı”dan hisse kaptı;

“Yâ…” deyince “saygı” kalkar, “sevgi-hürmet” bağı koptu;

“Ey!..” diyen var şimdilerde, bu bir “siyasî hesap”tı!..

“Hucürât”a bakıp-geçme, “mana”sını kavra öyle;

“Dil Yarası” sinsi vurur, kalbe giren “bir kasap”tı!..

 

KAYIKÇ’Ali yazıp-uyar, aklı olan evvel duyar;

Ne “eleştiri”, ne bir “tenkîd”; bu “mânevî-ince ayar”;

“Doğru” nerden gelir ise, “kâmil” olan onu sayar!..

“Hucürât”a bakıp-geçme, “mana”sını kavra öyle;

Kalem “dilce lakur-lukur”, bir bakmışsın “gönül kayar!..”

 

  Ali KAYIKÇI (Âşık Derebahçeli)

NELER SÖYLENDİ?
@
Mehmet Turan 6 yıl önce
Arif Nihat'ı eleştirmek bu kadar ucuz mu? İslam'ın şartı beş; altıncısı haddini bilmektir. Ali Kayıkçı, Arif Nihat'ın karşısında "Molla Kasım" bile olamaz.
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA