DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 16-08-2018 08:32

“Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4

AB İster Biz Yaparız/2

“ –Gündemimizde idâm yok!..” (30 Mart 2011-TC Başbakanı)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Dünkü köşe yazımızda hatırlanacağı üzere, “7 yıl önce ülkemiz gündemine oturan” çocuk, genç kız ve kadınların vahşice öldürülmeleri karşısında gazeteciler tarafından dönemin Başbakanı “Sayın Recep Tayyip Erdoğan”a yöneltilen bir soru üzerine alınan cevap, bilindiği üzere yukarıdaki gibi olmuştu ve biz de bu cevap üzerinde durmuş, ardından da “Bu durum, yıllardır ülkemizin içinde bulunduğu, daha doğrusu bulundurulduğu vaziyet sebebiyle insanı bir kere daha hayretler içerisinde bırakmaya yetiyor da artıyor bile…

Çünkü; günler, haftalar, aylar; hatta yıllardır ortaya çıkan onca olaylar, yaşanan onca hüzün ve gözyaşılı gelişmelere rağmen, arzulanan istikamette müspet adımlar atılamamış ve yasal düzenlemeler yapılamamış, ülkemiz insanı yaşadığı güne ve geleceğe ümitle maalesef bakamaz bir hâle getirilmiştir…” demiştik ve sonrasında  ise, “Bu neden mi böyle olmaktadır?..” diye sormuş ve akabinde de “Şunun için böyle olmaktadır” diyerek duygu ve düşüncelerimizi mısralara dökmüştük.

Bugün de aynı konuya, “bir başka açıdan bakarak” devam eyliyoruz.

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                               * - * - * - * - * -

“İran” duyduk “asıyor”, “Suudi”ler “kesiyor”;

“Türkiye”m bir acayip, “besliyor” katilleri;

“ABD” nice zaman, “elektrik” basıyor!..

Onca ülke “diziyor, kurşuna” hükümlüyü;

Sanma armut topluyor, parmakları-elleri…

 

Dünyânın akıllısı, acaba biz mi olduk?

“Tutukluyla -hükümlü”, hapisleri doldurduk;

Nice genç ümitleri, baharında soldurduk!..

Onca ülke “diziyor, kurşuna” hükümlüyü;

Biz “derdest” eyliyoruz, “iftira”yla ünlüyü…

 

Nice “kuru iftira”, “ocak”ları söndürmüş”;

“Siyasî hasımlıklar”, “târihe yön döndürmüş”;

“Yakmış-yıkmış” zulmetmiş, nice “defterler dürmüş!..”

Onca ülke “diziyor, kurşuna” hükümlüyü;

Biz “besiye alıyor”, diyoruz “daha büyü!...”

 

“İstiklâl Mahkemesi”, verdi “siyasî karar”;

“Yassıada Hâkimi”, hukuka verdi “zarar”;

“Hazret-i Ömer”leri, bu dünyâ her gün “arar!..”

Onca ülke “diziyor, kurşuna” hükümlüyü;

Bizde “basiret” bağlı, yapmışlar sanki büyü…

 

AB’nin tuzu kuru, sanma ki sensin derdi;

“Temel kültür Haçlı”dır, “Grek” murada erdi;

KAYIKÇ’Ali uyan-bak, Rabbim akıllar verdi:

Onca ülke “diziyor, kurşuna” hükümlüyü;

“Bizdekiler” soruyor, “yemekteki mönüyü!..”

 AB İstemeden Biz Yapmayız

  “ –Gündemimizde idâm yok!..” (30 Mart 2011-TC Başbakanı)

“ –İdâmı istemek, geriye dönmek demektir.” (TC’den diğer 2 yetkili)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere;  “Anayasa Reformunun Halk Oyuna Sunulması Mitingleri” sırasında zaman zaman vatandaşlar tarafından “idâm” konusu dillendirilmiş,  “Sn. Başbakanımız ve Sn. Cumhurbaşkanımız”  ile diğer bâzı zevat tarafından da çeşitli şekillerde ele alınmış, ancak her nedense bir türlü “Meclis gündemine” taşınmamış/taşınamamış ve ülkemizin âdeta “kanayan bir yarası” olmaya devam etmiştir.

7 yıl önceki dönemin “Sayın Başbakanı” olan ve bugün ise “Karar önüme gelirse imzalarım” diyen “Sn. Cumhurbaşkanımızın” daha sonra yeni bir “Halkoylamasına gitme düşüncesi” bize, o geçmiş yıllardaki 2 etkili ve yetkilisinin konu hakkında, birbirlerine yakın ifadelerle “idâmı istemenin geriye dönüş olduğu”nu vurgulamak suretiyle karşı çıkışlarını mı hâtırlayıp acaba bu yolu tercih eyliyor? Sorusunu akla getirmekte, geçmişte; şu veya bu dönemde, şunun veya bunun baskısı yahut da isteği ile alınmış yanlış bir kararı bugün için düzeltmeye çalışmak ve olumsuz etkilerini gidermek için gayret göstermek “niçin bir geriye dönmek/gidiş olsun ki?”…

Yoksa bu lâfların altında da (bunca atlatılan badirelere ve terör yandaşlıklarına rağmen, hâlen daha), “AB istemeden biz yapmayız” şeklinde bir cevap mı yatmaktadır?..  Doğrusu bunu anlamakta zorluk çektiğimizi ifâde ettikten sonra,  bu his ve düşüncelerimizi bir de mısra-mısra dillendirelim istiyoruz...  

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

* - * - * - * - * -

65 senede, 700 mahkûm,

“İdâm” olup gitti, terk-i can etti…

“Şeyh Sait-Kubilay”, sanki bir zakkum;

Nicesine hayât, bin pişman etti;

Anne-baba ağlar ve dahi mahdûm…

 

65 senede, 15 de kadın;

“İdâm” olup gitti, neydi muradın?

“İstikbal” diyerek, “İpçi Cellâdın!..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

Kardeşi-kardeşe, gör düşman etti…

 

“60 Darbesi”nde, “Menderes-Zorlu”;

“Hasan Polatkan”da, olmadı korku;

“Askerî Darbe”nin, kanlıdır çarkı!..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

Gösterdi süngüyü, vurdu kan etti…

 

“12 Mart”ta da, 17 “idâm”;

“12 Eylül”de, tam 50 adam;

“Solcu-sağcı” dendi, suçu bitamam!..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

Türkeş’e sürgünü, bak zindan etti…

 

“Bu canların canı”, “can” değil miydi?

Damarlarındaki,  “kan” değil miydi?

“Suçu vardır” demek, zan değil miydi?..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

Kimine siyâset, ak meydan etti…

 

 “30 sene” oldu, artık “asmak” yok;

Siyâseten öyle, “kızmak-küsmek” yok;

“FETÖ Haini”yle, Meclis “basmak” yok!..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

“Hizmet-Himmet” dedi, bak şişman etti…

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “basmak ve kesmek”;

“Kırk Harami”cedir, rüzgârca esmek;

Nedendir devlete, “böyle kin kusmak”?..

Nicesine hayât, bin pişman etti;

PKK teröre, gör îman etti…

 (Devam Edecek)

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA